Ett år med rörkopplingsserien ”Stauff Connect”

(Werdohl, Oktober 2016)

Ett år med rörkopplingsserien ”Stauff Connect”

Positivt slutfacit första året efter seriens introduktion på marknaden

Stauff Gruppen, en av marknadens ledande tillverkare av rörledningskomponenter och hydraultillbehör med säte i Werdohl/Tyskland, marknadsintroducerade sitt eget stora utbud stålrörkopplingar på Hanovermässan 2015. Stauff Connect har utvecklats för att säkert och utan läckor koppla och anslutna metriska rörledningar vars diameter är mellan 4 och 42 mm. Komponenternas dimensioner och utföranden motsvarar de senaste versionerna av standarderna DIN 2353 och ISO 8434-1.

Jörg Deutz, Stauff Gruppens CEO, summerar resultatet ett år efter introduktionen på marknaden och efter många samtal med kunder och intressenter: ”Stauff Connect har till fullo uppfyllt marknadens förväntningar, och många av våra befintliga kunder använder redan dessa rörkopplingar i serieproduktion av andra produkter. Men under det första årets aktiva nykundsrekrytering har vi även kunnat bygga upp nya affärsrelationer.”

Enligt Jörg Deutz beror detta på att komponenternas konstruktion och prestandaegenskaper är helt nya och har tagits fram för att kunna uppfylla branschens aktuella behov. ”Företagets ingenjörsavdelning har tagit tillvara all kunskap om och alla praktiska erfarenheter av rörkopplingssystem under seriens utveckling”, berättar Jörg Deutz. ”På så sätt har vi kunnat ta fram en mycket effektiv och pålitlig rörkopplingsserie. Bara zink/nickel-utsidan överträffar VDMA-definierade krav gällande korrosionsbeständighet och lång livslängd påtagligt, även efter komponenternas transport, bearbetning och montering.”

Konsekvent vidareutvecklade rörkopplingar

Ledande, oberoende certifieringsorgan har redan godkänt Stauff Connect. Också den tillhörande maskinen med kombinerad tryck-sträck-styrning till för- och färdigmontering av skärringskopplingar används redan med framgång.

Jörg Deutz framhåller även särskilt företagets egna rörombyggnadssystem: ”Med komponenter och maskin från samma tillverkare rör vi oss redan nu som tyska tillverkare i ögonhöjd med andra leverantörer.” Det unika med Stauff Form är att systemet baseras fullständigt på standardkomponenter. Det ger talrika kombinerings- och adapteringsmöjligheter, vilket innebär att en dubbel lagerhållning av snarlika komponenter bortfaller, och därmed även den ökade risken att förväxla komponenterna. Det innebär också att kostnaderna för material och logistik sänks i motsvarande omfattning. Frågan om logistik och frakt är enligt Stauffs kundrådgivare en annan viktig anledning till Stauff Connects framgång. ”Över åren har vi satt en hög standard för vårt hittillsvarande utbuds tillgänglighet och frakttider. Denna standard har vi direkt från start tillämpat även på STAUFF Connect.”

I dagsläget är nästan 90 % av alla katalogartiklarna tillgängliga från vårt lager. Resten är komponenter som inte används så ofta eller som används med oregelbundna mellanrum, exempelvis specialarmaturer med avvikande stegavstånd, vilka då kortfristigt tillverkas av oss i Werdohl och levereras inom kortast möjliga tid. Stauff kommer dock inte att vila på lagrarna efter det första årets framgångar, tvärtom: ”Marknadens positiva gensvar har bekräftat att Stauff Connect har stor potential.”

Bild 1:

Använd med stor framgång i ett år: DIN-rörkopplingsserien Stauff Connect(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 5760x3840px)

Bild 2:

Stauff Connect har utvecklats för att säkert koppla metriska rörledningar vars diameter är mellan 4 och 42 mm
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 5760x3840px)

Om STAUFF

Stauff Gruppen utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för maskin- och anläggningstillverkning samt för industriell service sedan mer än 50 år. För tillfället ingår cirka 33 000 standardkomponenter i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare egna produktions- och distributionsfilialer i, för tillfället, 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa m aximal servicekompetens lokalt på plats. 

Stauff har cirka 1 150 anställda över hela världen, varav cirka 350 arbetar vid någon av våra anläggningar i Tyskland: Werdohl (administration & produktion), Plettenberg (produktion) och Neuenrade (logistik).

Sedan april 2015 ingår även Voswinkel GmbH med sina cirka 230 anställda vid två anläggningar i Meinerzhagen i Stauffs företagsgrupp. Voswinkel är en av världens fem största tillverkare av hydrauliska snabbkopplingar. Det väletablerade företaget tillverkar även ett stort sortiment slangarmaturer – i synnerhet högtrycksarmaturer – samt rörledningar tillverkade efter kundspecifikationer, primärt för produktion av anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner och nyttofordon.

Under affärsåret 2015 uppvisade företagen i Stauff Gruppenen en extern omsättning på 230 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences