Stauff præsenterer blødtættende snitring

(Werdohl, Marts 2017)

Stauff præsenterer blødtættende snitring

Premiere på messen i Hannover

Nyt på Stauff Connect-programmet og første gang præsenteret for offentligheden inden for rammerne af messen i Hannover: Blødtættende snitringe af typen FI-WDDS, der særlig udmærker sig på grund af deres evne til at kompensere forekomst af sætninger, for eksempel ved temperatursvingninger eller ved trykimpuls- og svingningsbelastninger i hydrauliksystemet.

Med 24° rørsamlinger, 37° bertlerørsamlinger og Stauff Form i det nyudviklede røromformningssystem, tilbyder Stauff allerede et mangfoldigt program til de følsomme grænseflader på forbindelser, der kan løsnes, i hydrauliske ledningssystemer. Nu kompletteres Stauff Connect-sortimentet med de blødtættende snitringe af typen FI-WDDS med yderligere en variant.

Denne konstruktionsform for snitringe bruges særlig når der kan forekomme store trykimpuls- og svingningsbelastninger i hydrauliksystemet, samt ved store temperatursvingninger. Ved disse anvendelser kan det ikke udelukkes at der forekommer sætninger, som forbindelser, der udelukkende er udført af metal, ikke altid kan kompensere – med det uønskede resultat, at der kan opstå mindre lækager som f.eks. sved-effekter ved forbindelsesstederne.

Denne risiko kan pålideligt undgås ved brug af blødtættende snitringe. Det var netop dette, der motiverede Stauff-konstruktørerne ved udviklingen af den nye serie FI-WDDS.

Den blødtættende snitrings kernekomponent er en elastomerpakning, der er placeret på sikker måde i det bagerste område på 24°-keglen i en not, der er beregnet til dette. En o-ring, der er placeret mellem snitring og rør, sikrer den anden mulige lækagevej – selv ved ugunstig tolerance. Da begge elastomerpakninger er placeret i forbindelsens sekundærområde, bliver de statiske og dynamiske belastninger i systemet primært optaget af den velkendte metalliske pakning.

Anvendelsen af FKM (Viton®) som standard-pakningsmateriale skaber en vigtig forudsætning for alsidig anvendelse af det nyt pakningssystem, også ved anvendelser med høje temperaturer eller aggressive medier.

Selve snitringene er – præcis som alle andre komponenter i produktserien Stauff Connect – som standard udført med en førsteklasses zink/nikkel-overflade. De tilbyder med mere end 1.200 timers modstandsdygtighed over for jernoxid/grundmetalkorrosion i salttåge-kammeret i henhold til DIN EN ISO 9227 en pålidelig korrosionsbeskyttelse, der ligger langt over den hidtidige almindelige standard på markedet. Selv efter transport, bearbejdning og montering af komponenterne overtræffes de krav til rørsamlinger, der defineres i VDMA-enhedsblad 24576 til den højeste korrosionsbeskyttelsesklasse K5 klart.

Et centralt krav i udviklerens grundspecifikation var den mest muligt intuitive montering af forbindelsessystemet, der kunne udføres. Den sikres af en kraftstigning, der tydeligt kan mærkes, ved monteringsenden – hvor snitringen kommer i kontakt med fittingens frontflade.

De blødtættende snitringe fra serien FI-WDDS kan leveres til alle almindelige metriske rørledninger med udvendig diameter på mellem 6 mm og 42 mm. De overtræffer delvis tydeligt trykkene, der er defineret i ISO og egner sig til nominelle tryk på op til 500 bar i den lette serie hhv. op til 800 bar i den tunge serie.

Takket være muligheden for at bruge samtlige standard-komponenter fra produktserien Stauff Connect drager brugerne af den nye snitring nytte af større variationsmuligheder og fleksibilitet ved tilpasning af systemet til de individuelle krav. Desuden bliver det ikke nødvendigt, at have dobbelt lagerholdning af lignende komponenter, med tilsvarende større risiko for forveksling.

Yderligere en fordel, der er et resultat af brug af de blødtættende snitringe til OEM, består af, at denne eller disse klart reducerer omkostningerne for tids- og omkostningsintensive kontrolarbejder og at man til og med helt kan give afkald på eventuelle rettelser. Desuden bidrager visheden om at man kan anvende rørsamlinger, der varigt er lækagefri, til varig forbedring af OEMs image hos slutkunderne og brugerne af maskiner og køretøjer.

Til de vigtigste anvendelsesområder for serien FI-WDDS hører mobilhydraulik (konstruktions-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, erhvervs- og specialkøretøjer). Men de blødtættende snitringe er også et fornuftigt alternativ til metallisk tættende forbindelsessystemer inden for stationær hydraulik, f.eks. på maskiner, der vibrerer kraftigt.

Billeder 1:

Snittegning af en rørforskruning med den nye blødtættende snitring: De to pakninger er beskyttet godt og placeret i sekundærområdet, således at de ikke kan mistes
(Fakbriksbillede: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Download billede (JPG, 2500x2500px)

Billeder 2:

Kompakt og ubegrænset mobil: Den nye mobile monteringsmaskine i Stauffs presse-program klarer sig uden ekstern energiforsyning
(Fakbriksbillede: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Download billede (JPG, 1500x1500px)

Om STAUFF

I mere end 50 år har firmaerne i STAUFF koncernen, som VOSWINKEL GmbH også hører til siden april 2015, udviklet, produceret og solgt ledningskomponenter og hydrauliktilbehør til maskin- og anlægskonstruktionsområdet og industriel vedligeholdelse.

Produktionsprogrammet omfatter for øjeblikket ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper samt et stort antal special- og systemløsninger, der fremstilles baseret på kundespecifikationer eller egen udvikling.

Filialer i 18 lande og det tætte samarbejde med et udbredt netværk af handelspartnere og fabriksagenturer i samtlige industrilande sikrer en maksimal tilgængelighed og servicekompetence på plads.

STAUFF koncernen har ca 1350 medarbejdere i hele verden, hvoraf 550 på fem steder i Tyskland:

I forretningsåret 2016 har virksomhederne i STAUFF-gruppen opnået en omsætning på over 210 mio. euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences