Stauff presenterar sin mjuktätande skärring

(Werdohl, Mars 2017)

Stauff presenterar sin mjuktätande skärring

Premiär på Hannover-mässan

En nyhet i Stauff Connect-serien som kommer att presenteras offentligt för första gången på Hannover-mässan: mjuktätande skärringar av typen FI-WDDS, vilka speciellt utmärker sig för sin förmåga att jämna ut sättningar som exempelvis kan uppstå under temperatursvängningar eller om hydraulsystemet utsätts för tryckimpuls- eller vibrationsbelastning.

Med 24°-rörkopplingar, 37°-flänsrörkopplingar och Stauff Form, vårt nyutvecklade rörombyggnadssystem, erbjuder Stauff ett omfattande sortiment för sensitiva anslutningar av lösbara kopplingar i hydrauliska rörsystem. Nu kompletteras Stauff Connect-sortimentet med ännu en produkt: mjuktätande skärringar av typen FI-WDDS.

Denna typ av skärringsutförande är i synnerhet användbart i hydraulsystem som utsätts för påtaglig tryckimpuls- eller vibrationsbelastning, men även vid stora temperatursvängningar. I dessa fall kan det inte uteslutas att sättningar som inte kan utjämnas av kopplingar med en rena metalltätningar uppstår, med det oönskade resultatet att mindre läckor som exempelvis att rörkopplingarna svettas kan uppstå.

Detta kan förebyggas effektivt med mjuktätande skärringar. Och det var just det här som motiverade Stauffs konstruktörer när de utvecklade den nya serien FI-WDDS.

Den mjuktätande skärringens huvudkomponenter är en elastomertätning, som sitter baktill i 24°-konen i ett spår så att den inte kan falla ut. En o-ring mellan skärringen och röret håller det andra eventuella läckstället tätt – till och med om toleransläget inte är gynnsamt. Eftersom båda elastomertätningarna är placerade i kopplingens sekundärområde, tas statisk och dynamisk belastning i systemet primärt upp av den beprövade metalltätningen.

Användningen av fluorgummi (Viton®) som standardtätningsmaterial medför en viktig förutsättning för det nya tätningssystemets mångsidiga användningsmöjligheter, även vid användning i hög temperatur eller med aggressiva medier.

Själva skärringarnas utförande har – som alla övriga komponenter i produktserien Stauff Connect – en utsida av högkvalitativt zink/nickel. Med över 1 200 timmars beständighet mot rödrost/basmetallkorrosion i saltspraytest-kammaren i enlighet med DIN EN ISO 9227,erbjuds ett tillförlitligt korrosionsskydd som sträcker sig långt över hittillsvarande marknadsstandard. Definierade krav för rörkopplingar gällande högsta korrosionsskyddsklass K5 enligt VDMA-enhetsblad 24576 överträffas tydligt till och med sedan komponenterna har transporterats, bearbetats och monterats.

En central utmaning i utvecklarnas målsättning var att kopplingssystemet skulle kunna monteras så intuitivt som möjligt. Detta säkerställs genom en påtagligt märkbar kraftstigning vid monteringsavslutningen – då skärringen når skarvkopplingens framsida mot anläggningen.

Mjuktätande skärringar i serien FI-WDDS finns tillgängliga för alla vanligt förekommande metriska rör, vars ytterdiameter är mellan 6 och 42 mm. De överträffar delvis tydligt angivna tryck i ISO, och lämpar sig för nominellt tryck upp till 500 bar i lätt utförande och upp till 800 bar i tungt utförande.

Tack vare att den nya skärringen kan användas med alla standardkomponenter i produktserien Stauff Connect ges användaren möjlighet till stor variation och flexibilitet när systemet ska anpassas till specifika behov. Dessutom slipper man hålla snarlika komponenter på lager, vilket även minskar risken att dessa förväxlas.

En annan fördel som OEM vinner genom att använda mjuktätande skärringar är att denne, eller det företag han eller hon anlitar för röranpassning och montering, behöver ägna märkbart mindre tid åt kostsamma kontroller och till och med kan slippa eventuella efterarbeten helt och hållet. Dessutom bidrar vetskapen om att installerade rörkopplingar är varaktigt läckfria till att OEM:s image hos dennes slutkunder och maskin- och fordonsanvändare blir ännu bättre.

Huvudanvändningsområdet för serie FI-WDDS är mobil hydraulik (bygg-, jordbruks- och skogsbruksmaskiner, arbets- och specialfordon). Men mjuktätande skärringar är ett vettigt alternativ till metalliskt tätande rörkopplingar även för stationär hydraulik, t.ex. för kraftigt vibrerande maskiner.

Bild 1:

Sprängskiss av en rörkoppling med den nya mjuktätande skärringen: bägge tätningarna är skyddat placerade i sekundärområdet så att de inte faller ut
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 2500x2500px)

Bild 2:

Den nya seriens huvudkomponenter är en mjuktätande skärring med tätningar som inte faller ut
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1500x1500px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1 350 anställda över hela världen, varav cirka 550 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2016 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 210 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com