Stauff presenterer myktettende skjærering

(Werdohl, Mars 2017)

Stauff presenterer myktettende skjærering

Premiere på Hannover Messe 

Nytt i Stauff Connect-programmet og presentert for offentligheten for første gang i rammen av Hannover Messe: Myktettende skjæreringer av typen FI-WDDS, som utmerker seg spesielt gjennom sin evne til utjevning av settforekomster, for eksempel ved temperatursvinginger eller ved trykkimpuls- og svingningsbelastninger i hydraulikksystemet.

Med 24°-rørskrukoblinger, 37°-kantrørskrukoblinger og Stauff-Form til det nyutviklede røromformingssystemet, tilbyr Stauff allerede et allsidig program for det følsomme grensesnittet med løsbar forbindelse i hydrauliske ledningssystemer. Nå utfylles Stauff Connect-sortimentet med en ytterligere variant med den myktettende skjæreringen av typen FI-WDDS.

Denne konstruksjonstypen av skjæreringer blir spesielt brukt når det kan opptre betydelige trykkimpuls- og svingningsbelastninger i hydraulikksystemet, likedan ved større temperatursvingninger. I disse brukstilfellene kan det ikke utelukkes at settforekomster opptrer, og disse kan rent metallisk tettede forbindelse ikke alltid utjevne – med den uønskede konsekvensen at det ved forbindelsesstedene kan forekomme mindre lekkasjer, slik som svetteeffekter.

Denne risikoen kan unngås på pålitelig måte ved bruk av myktettende skjæreringer. Akkurat dette var motivasjonen til Stauf-konstruktørene ved utviklingen av den nye serien FI-WDDS.

Kjernekomponenter i den myktettende skjæreringen er en elastomertetning, som tapssikkert er posisjonert i bakre område av 24°-kjeglen i en not foresett til dette. En O-ring som er innordnet mellom skjæreringen og røret, sikrer den andre mulige lekkasjebanen – selv ved ugunstigt toleransesituasjoner. Da begge elastomertetningene er posisjonert i sekundærområdet til forbindelsen, blir de statiske og dynamiske belastningene i systemet primært tatt opp av den utprøvde metalliske tetningen.

Bruken av FKM (Viton®) som standard tetningsmaterialet, skapes en viktig forutsetning for den allsidige bruken av det nye tetningssystemet også ved bruksområder med høye temperaturer eller aggressive medier.

Selve skjæreringene er – som alle de andre komponentene i produktserien Stauff Connect – standardmessig utført med en høykvalitets sink/nikkel-overflate. Den tilbyr med mer enn 1200 timer bestandighet mot rødrust/grunnmetallkorrosjon i saltspraytåkekamre i samsvar med DIN EN ISO 9227 en pålitelig korrosjonsbeskyttelse som ligger langt over den vanlige markedsstandarden. Selv etter transport, behandling og montering av komponentene blir de definerte kravene som er fremsatt i VDMA-enhetsblad 24576 for rørforbindelser i høyeste korrosjonsbeskyttelsesklasse K5, tydelig overtruffet.

Et sentralt krav i pliktheftet til utviklerne var en mest mulig intuitivt gjennomførbar montering av forbindelsessystemet. Dette garanteres gjennom en tydelig merkbar kraftøkning på slutten av monteringen – der skjæreringen kommer opp mot frontflaten til forskruingselementet.

De myktettende skjæreringene i serien FI-WDDS kan leveres for alle vanlige metriske rørledninger med utvendig diameter mellom 6 mm og 42 mm. De overtreffer trykkangivelsene til ISO delvis tydelig og egner seg for nominelle trykk opptil 500 bar i den lette serien hhv. opptil 800 bar i den tunge serien.

Gjennom bruksmuligheten til samtlige standardkomponenter i produktserien Stauff Connect har brukeren nytte av den nye skjæreringen av høy variasjonsevne og fleksibilitet ved tilpasning av systemet til de individuelle kravene. Dessuten bortfaller nødvendigheten for dobbelt lagerhold av lignende komponenter med tilsvarende høy forvekslingsfare.

En ytterligere fordel som oppstår som følge av bruk av de myktettende skjæreringene for OEM, er at dennes tjenestetilbyder for rørkonfeksjonering og - montering kan redusere forbruk til tids- og kostnadsintensive kontrollarbeider betydelig, og eventuelle etterarbeider kan falle helt bort. Dessuten bidrar vissheten av å bruke varig lekkasjefri rørforbindelser til vedvarende imageforbedring for OEM hos sine sluttkunder og brukerne av maskiner og kjøretøy.

Til de betydelige bruksområdene til serien FI-WDDS hører mobilhydraulikk (bygg-, land- og skogsmaskiner, bruks- og nyttekjøretøy). Men også i stasjonær hydraulikk, f.eks. ved sterkt vibrerende maskiner, er myktettende skjæreringer et fornuftig alternativ til metallisk tettende forbindelsessystemer.

Bilde 1:

Snittegning av en rørskrukobling med den nye myktettende skjæreringen: Begge tetningene er godt beskyttet og tapssikkert posisjonert i sekundærområdet
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x2500px)

Bilde 2:

Kjernekomponentene i den nye serien er den myktettende skjæreringen med tapssikre tetninger
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1500x1500px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences