Stauff Line: Fra komponenter til system

(Werdohl, Mars 2017)

Stauff Line: Fra komponenter til system

Ansvar fra tilkobling til tilkobling 

På Hannover Messe 2017 presenterer Stauff, verdenskjent som produsent av lednings- og fluidteknikkomponenter, et nytt konsept: "Stauff Line" er overbegrepet for alle ytelser som foretakene i Stauff-gruppen tilbyr rundt hydraulikkledninger. 

Tilbudet strekker seg fra analyse og optimering av eksisterende ledningssystemer eller design av nye ledningssystemer frem til levering av samtlige komponenter eller kundespesifikke komponentgrupper direkte til monteringslinjen til kunden. For maskin- og anleggsbyggere har relasjonen av komponentgrupper inkludert bøyde rørledninger og konfeksjonerte slanger mange fordeler: Det reduserer anskaffelseskostnader, lagerbestander, monteringstider og risikoen for monteringsfeil. Gjennom bruk av spesialutformede ladningsbærere blir dessuten faren for å forveksle komponenter redusert og dermed monteringssikkerheten i tillegg forhøyet. 

"På ønske optimerer vi hele ledningssystemet til våre kunder og overtar ansvaret fra port til port", forklarer Jörg Deutz, CEO for Stauff-gruppen. "Stauff Line er resultatet av vår helhetlige metode: Etter at vi i løpet av de siste årene har utviklet oss til komplettilbyder av alle komponenter til hydrauliske ledninger, går vi nå trinnet til systemleverandør." Grunnlaget til dette er det suksessivt utbygde, omfattende komponentprogrammet som er utviklet i løpet av de siste årene for rør- og slangeledninger innen mobil og stasjonær hydraulikk. 

Til slutt ble porteføljen med markedsinnføringen av Stauff Connect og overtakelsen av Voswinkel GmbH i 2015 ytterligere utvidet konsekvent med et eget rørskrukoblingsprogram, samt hurtiglukningskoblinger og slangearmaturer. 

"Vi tilbyr ikke bare samtlige komponenter fra egen utvikling og produksjon, men tilpasser disse også optimalt i forhold til hverandre", sier Jörg Deutz. Samtlige produkter blir produsert i en enhetlig høy kvalitet. 

Til dette hører også den høykvalitets sink/nikkel-overflatebehandlingen som leveransestandard for en stor del av programmet. På Hannover Messe blir for eksempel flere Voswinkel hurtiglukningskoblinger og utvalgte Stauff kulekraner før første gang presentert med korrosjonsbeskyttelse som går langt utover standarden som er vanlig på markedet. 

Med de egne avdelingene i rundt 20 land og autoriserte system- og handelspartnere i nesten samtlige industriregioner i hele verden, er Stauff-gruppen innrettet internasjonalt og på beste måte forberedt på det voksende behovet som grenseoverskridende virksomme maskin- og anleggsbyggere har for komponentgrupper og systemer. 

Bilde 1:

Programmet "Stauff Line" inneholder samtlige komponenter for hydrauliske ledningssystemer
fra én leverandør, ved behov forhåndsmontert til komponentgrupper
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 4000x1800px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences