Stauff utökar sitt sortiment för monteringsmaskiner

(Werdohl, Maj 2017)

Stauff utökar sitt sortiment för monteringsmaskiner

Mångsidig och kompakt – montering av skärringar och 37° flänsade kanter

Med sin nya skärrings-monteringsmaskin SPR-PRC-MA vänder sig Stauff till företag som behöver en kompakt maskin för hydraulisk anslutningsteknik, som även kan användas till annat. SPR-PRC-MA kan användas både för att montera skärringa och för att flänsa kanter på rörändar. Det tryck som krävs för att montera skärringarna kan antingen fastställas automatiskt eller ställas in för hand.

Den robusta, elektriskt/hydrauliskt drivna, bordsmaskinen i serien Stauff Press är avsedd för tryckstyrd montering av skärringar i lätt och tungt utförande, i enlighet med ISO 8434-1/DIN 2353, på rörändar som har en ytterdiameter mellan 6 och 42 mm. Verktygshuvuden byts med några få handgrepp, så att maskinen även kan falsa 37° kanter på metriska rör med dimensioner upp till 42 x 4 mm i lätt resp. upp till 38 x 5 mm i tungt utförande i enlighet med DIN 3949 eller SAE J514 / ISO 8434-2. Med hjälp av passande verktyg kan även tumdimensionerade rör upp till 1 1/2 tum förses med falsade kanter i enlighet med gällande standarder.

Även rörböjar med liten böjningsradie och komplex geometri kan bearbetas utan problem tack vare maskinhusets kompakta geometri och det optimerade monteringsområdet.

Skärringarna monteras med ett verktygshuvud, som automatiskt identifierar vilket tryck som behövs med hjälp av rördimensionerna som finns sparade i monteringsverktygen. Detta minskar risken för monteringsfel och sörjer för en jämn bearbetningskvalitet. Upp till 7 monteringsprogram per diameter finns sparade i maskinens internminne. Som standard är rörmaterialen stål E235 och E355 samt rostfritt stål 316 förprogrammerade.

Som alternativ finns ytterligare ett verktygshuvud, där trycket uteslutande ställs manuellt med en manöverknapp och en parameterdisplay med belysning. Rekommenderade inställningsvärden för montering av skärringarna ur produktserien Stauff Connect medföljer maskinleveransen.

Under utvecklingen av den nya monteringsmaskinen lades stor vikt på kortast möjliga inställnings-, monterings- och verktygsbytestider – även vid ändrade rördiametrar eller bearbetningsmetoder. Det ger förutsättningar för att bearbeta små och medelstora volymer med hög lönsamhet, reproducerbarhet och processäkerhet. Cylinderns bakslag kan ställas in efter användarens behov, vilket också bidrar till att korta monteringstiden.

Dessa egenskaper gör SPR-PRC-MA till förstavalet för användare som behöver en kompakt maskin med många användningsmöjligheter som övertygar även vid mindre och medelstora produktionsvolymer.

Bild 1:

Den nya monteringsmaskinen kan bearbeta rör med komplexa geometrier och ger därmed förutsättningar för hög lönsamhet, reproducerbarhet och processäkerhet
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1760x1319px)

Bild 2:

Maskinen kan användas både för att montera skärringar och falsa 37° kanter på rörändar tack vare att verktygshuvuden byts med några få handgrepp
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1772x1284px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1 350 anställda över hela världen, varav cirka 550 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2016 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 210 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com