Stauff utvider programmet med monteringsmaskiner

(Werdohl, Mai 2017)

Stauff utvider programmet med monteringsmaskiner

Mangesidig og kompakt – montering av skjæreringer og 37° flenser 

Med den nye skjærering-monteringsmaskinen SPR-PRC-MA vender Stauff seg til foretak som ønsker en kompakt og mest mulig varierbar anvendelig maskin for hydraulisk forbindelsesteknikk. SPR-PRC-MA egner seg både til montering av skjæreringer og for flensing av rørender. Trykket som kreves for skjæreringmontering kan da valgfritt stilles inn alutomatisk eller manuelt.

Det robuste, elektro-hydraulisk drevne bordapparatet i serien Stauff Press egner seg til trykkstyrt montering av skjæreringer for lette og tunge serier etter ISO 8434-1 / DIN 2353 på rørender med utvendig diameter på mellom 6 og 42 mm. Takket være verktøyhoder som kan byttes ut med kun få håndgrep, kan maskinen dessuten utstyre metriske rør med mål opptil 42 x 4 mm i lett hhv. opptil 38 x 5 mm i tung serie med 37° flenser i henhold til DIN 3949 eller SAE J514 / ISO 8434-2. Med tilhørende monteringsverktøy kan også tommedimensjonerte rørledninger opptil 1 1/2 tomme flenses standardmessig.

Takket være den kompakte geometrien til maskinhuset og det optimerte monteringsområdet kan også rørbuer med lave bøyningsradiuser og komplekse geometrier behandles problemfritt.

Skjæreringmonteringen skjer med et verktøyhode, som automatisk gjenkjenner de nødvendige trykkverdiene på grunnlag av rørmålene som er innlagt i monteringsverktøyene. Dette reduserer faren for monteringsfeil og sørger for jevnt høy bearbeidingskvalitet. I det interne minnet til maskinen er det lagt inn opptil 7 monteringsprogrammer per diameter. Som standard forprogrammering finnes rørmaterialene stål E235 og E355 samt rustfritt stål 316.

Alternativt står et verktøyhode nummer to til disposisjon, der trykkinnstillingen utelukkende skjer manuelt via betjeningsknappen og den belyste parameterindikatoren. Innstillingsverdiene som anbefales for montering av skjæreringer i produktserien Stauff Connect, stilles til disposisjon med leveringen av maskinen.

Ved utvikling av den nye monteringsmaskinen ble tyngdepunktet lagt på så korte innretnings-, monterings- og verktøyutskiftningstider som mulig – også ved tilpasning av rørdiameter eller endring av bearbeidingsprosessen. Dette danner forutsetningen for bearbeiding av mindre og mellomstore stykktall med høy lønnsomhet, reproduserbarhet og prosessikkerhet. Tilbakeslaget til sylinderen, som kan stilles inn etter behov av brukeren, bidrar også til å forkorte monteringstidene.

Med disse egenskapene er SPR-PRC-MA alltid førstevalget når brukeren ønsker en kompakt og mest mulig mangesidig anvendelig maskin, som også klarer å overbevise selv for mindre og mellomstore produksjonsmengder.

Bilde 1:

Den nye monteringsmaskinen gjør det mulig med behandling av rør med komplekse geometrier og skaper forutsetningen for høy lønnsomhet, reproduserbarhet og prosessikkerhet
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1760x1319px)

Bilde 2:

Takket være verktøyhodene, som kan byttes ut med få håndgrep, egner maskinen seg både til montering av skjæreringer og for 37° flenser for rørender
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1772x1284px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences