Nyhet i Stauff-programmet: Innskruings-vinkel-dreieskrukoblinger

(Werdohl, August 2017)

Nyhet i Stauff-programmet: Innskruings-vinkel-dreieskrukoblinger

Bringe bevegelsesfrihet inn i hydraulikkledningssystemet 

Stauff utvider sitt skrukoblingsprogram med innskruings-vinkel-dreieskrukoblinger. Disse forbindelseselementene med en ekstra dreieakse i tilkoblingen bringer kontinuerlig bevegelsesfrihet inn i hydraulikkledningen – for eksempel på bevegelige påmonteringer på byggmaskiner eller knekkledd på hjullastere – og øker dermed lekkasjesikkerheten til hydraulikksystemet.

De kompakt utførte dreieskrukoblingene av typen FI-DGWESV ble utviklet akkurat for disse bruksområdene: De gjør det mulig med utjevning av regelmessige eller uregelmessige dreie-, sving- og pendelbevegelser mellom ledning og maskindel under drift, f.eks. ved spenningsfri tilkobling av trykkførende slangeledninger, som er utstyrt med tilkoblingsarmaturer med tettkjegletilkobling (DKO) i samsvar med DIN 3865. Dessuten forhindrer de forekomsten av forvridning og for smale bøyningsradiuser på bevegelige slangeledninger. 

Brukerne av den nye serien, Stauff Connect, har fra begynnelsen av et lytefritt program til disposisjon. På siden av vinkeldreieskrukoblingen skjer tilkoblingen alltid via en 24° innvendig konus (form W etter DIN 3861) i modellstørrelsene 6L til 42L (lett modellserie) hhv. 6S til 38S (tung modellserie). Motsiden er valgfritt utstyrt med en Whitworth-rørgjenge (G1/8 til G1-1/2) eller en metrisk gjenge (M10x1 til M48x2) med profiltetningsring. Som standard tetningsmateriale brukes NBR (Buna-N®). Alternative materialer, samt avvikende tilkoblingsvarianter er også tilgjengelig på forespørsel.

Dreiebevegelsen blir realisert via et selvsmørende glidelager som bruker systemvæsken som smørestoff. Dermed er lageret fullstendig vedlikeholdsfritt. Det maksimalt tillatte antallet dreiebevegelser i kontinuerlig drift avhenger av modellstørrelsen. Stauff støtter ved behov gjerne ved valg av riktige komponenter etter rammebetingelsene i konkrete brukstilfeller.

De nye dreieskrukoblingene er egnet for driftstrykk opptil 400 bar (med 2,5-doblet sikkerhet og avhengig av modellserien, utførelsen og modellstørrelsen til skrukoblingselementet). Som hele skrukoblingsprogrammet til Stauff er de belagt med en høykvalitets sind-/nikkeloverflate, de høyeste krav både til korrosjonsbeskyttelse og optikk er oppfylt.

Bilde 1:

De nye Stauff dreieskrukoblingene av typen FI-DGWESV utjevner reglemessige og uregelmessige
bevegelser mellom ledning og maskindel under drift
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1500x1500px)

Bilde 2:

Den ekstra dreieaksen i tilkoblingen gjør det mulig med kontinuerlig bevegelsesfrihet i hydraulikkledningen
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 3000x3000px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com