Robust: Komponenter fra Stauff og Voswinkel i landteknologi

(Werdohl, September 2017)

Robust: Komponenter fra Stauff og Voswinkel i landteknologi

Høy bestandighet mot aggressive stoffer 

Bruk i landteknologi stiller høye krav til korrosjonsbestandigheten til hydraulikk-ledningskomponenter, slik som f.eks. ved rør- og slangeforbindelser og -fester. Det utsettes ikke bare for vanlige vær- og klimabetingede farer, men kommer også mangedobbelt i kontakt med spesielt aggressive stoffer: med fosfat- eller nitrogenholdig gjødsel, med pesticider, rengjøringskonsentrater, oljer og andre medier. 

Stauff, en av de ledende produsentene av ledningskomponenter og hydraulikktilbehør med hovedkontor i Werdohl, Tyskland, har i over ti år brukt en sink-/nikkeloverflatebelegning for stålkomponenter, som i sammenligning med tradisjonelle sinkbelegg, med også i forhold til sink-/nikke-utførelser fra andre produsenter, gir en spesielt høy beskyttelse mot rødrust hhv. grunnmetallkorrosjon. En stor andel av porteføljen, som også siden 2015 har omfattet det egne rørforbindelsesprogrammet Stauff Connect og slangearmaturene fra Voswinkel, er som standard utstyrt med krom-VI-fri sink-/nikkel-overflatebelegg. 

Egen testkontroll for alle farestoffer

Belegget tilbyr mer enn 1200 timers bestandighet mot rødrust hhv. grunnmetallkorrosjon under praksisnære testbetingelser i saltspruttåkekammer etter DIN EN ISO 9227. Det overtreffer dermed de høyeste kravene, slik som definert i VDMA-enhetsbladet 24576. Ytterligere normer eller produsentovergripende bindende forskrifter, for eksempel for resistens overfor gjødsel, finnes ikke. Thomas Butzki, leder for testlabben i teknologisenteret til Stauff i Werdohl: "For oss som produsent av kvalitetskomponenter er saltspruttåketesten som eneste sammenlignbare kriterium ikke tilstrekkelig." I en test som er utviklet spesielt for å finne bestandigheten til materialer og overflater, blir Stauff- og Voswinkel-komponenter med sink-/nikkelbelegg konfrontert med aggressive medier, for eksempel med hydraulikk-, smøre- og motoroljer, drivstoffer, kjølemidler, bremsevæsker osv. "Vi tilbyr landbruksmaskinprodusenter individuelle tester av våre produkter med gjødsel, pesticider, rengjøringskonsentrater og mange flere medier. Med klart definerte, praksisnære betingelser og tidsrom og en tilsvarende dokumentasjon blir bedømmelsen av vårt sink-/nikkelbelegg sporbar og bestandigheten blir objektivt belagt," sier Butzki.

Bilde 1:

Sink-/nikkeloverflatebelegget som er utviklet av Stauff – her produkter fra Stauff Line-programmet – holder bra i landbrukspraksis
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 3300x4300px)

Bilde 2:

Testområde med integrert utsugningsanlegg gjør det mulig med tester med de mest forskjellige medier, som komponenter legges ned i over kort eller lang sikt
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 3000x2000px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com