Stauff og Voswinkel legger sammen logistikk og salg

(Werdohl, Januar 2018)

Stauff og Voswinkel legger sammen logistikk og salg

Enorme anskaffelsesfordeler for kunder av begge foretak

Stauff-gruppen og Voswinkel GmbH legger sammen logistikk og salg. Fra 2. januar 2018 leveres produkter fra begge foretak uten overgang gjennom Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG. 

Overtakelsen av Voswinkel GmbH, en av de ledende produsentene av hurtigkoblinger, slangearmaturer og kundespesifikke rørledninger, var i april 2015 en milepæl for Stauff-gruppen på vei mot komplett- og systemleverandør av komponenter til hydrauliske ledninger. Fra den 2. januar 2018 kjøper kunder av begge foretak inn samtlige produkter gjennom Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG og har dermed et enda mer omfangsrikt produktprogram for hydraulikkledningskomponenter fra én leverandør. Gjennom sammenslåingen av logistikk og salg for begge foretak oppstår betydelige kundefordeler: Kombinasjonen av bestillingsforløp og vareforsendelser, samt reduksjon av antall leverandører, gir konkrete tids- og kostnadsfordeler. 

"Vi forberedte dette driftstrinnet, som var et at våre mål fra begynnelsen av ved overtakelsen av Voswinkel GmbH, omhyggelig i fjor," sier Jörg Deutz, CEO for Stauff-gruppen. Dertil hører den romlige utvidelsen av det helautomatiserte logistikksenteret i Neuenrade-Küntrop i nærheten av foretakssentralen i Werdohl i Sauerland, til 55.880 beholder- og 10.348 palleparkeringsplasser. "Vi garanterer eksisterende og nye kunder av begge foretak den fremragende servicen som Stauff har vært kjent for i mange tiår, uten overgang: glatte forløp, høy leveringskapasitet og tilsvarende høy grad av overholdelse av leveringstid."

To sterke merker – én kontakt

Fra begynnelsen av 2018 har kunder kun én sentral kontakt for hele programmet av Stauff- og Voswinkel-ledningskomponenter fra sju produktgrupper. Denne står til disposisjon for en uavhengig bruksrådgivning og støtte ved valg av egnede komponenter fra et teknisk og økonomisk synspunkt utover grensene for produktgrupper. Kunderådgiverne har tett kontakt med produktsjefene for alle produktområder og anvendelsesteknikerne og er derfor et viktig grensesnitt også til konstruksjonsavdelingene til kundene. 

"Under taket til Stauff-gruppen finnes to sterke merker med høy utviklings- og produksjonskompetanse," vektlegger Jörg Deutz som en avgjørende forskjell i forhold til komplettleverandører, med et program som kompletteres mangedoblet med handelsvarer. Stauff- og Voswinkel-produkter blir stadig bedre tilpasset hverandre og stilles til disposisjon også som komponentgrupper ved behov. "Intensiveringen av samarbeidet bringer våre kunder også tydelige fordeler innen teknikk, i tillegg til redusert innsats ved innkjøp og logistikk."

Bilde 1:

Stauffs logistikksenter i Neuenrade-Küntrop
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 3200x2400px)

Bilde 2:

Stauffs logistikksenter i Neuenrade-Küntrop ble utvidet til 55.880 beholder- og 10.348 palleparkeringsplasser
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1535x2309px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1350 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 550 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2016 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 210 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com