Stauff utvider sveiseskrukoblingsprogrammet

(Werdohl, Mai 2018)

Stauff utvider sveiseskrukoblingsprogrammet

Nye byggserier for krevende anvendelser f.eks. innen kraftverksteknologi

Med seriene FI-SNR og FI-ASV utvider Stauff produkttilbudet til Stauff Connect-sveiseskrukoblinger. Denne forbindelsesteknologien blir på ulike bruksområder riktignok stadig mer erstattet med mer monteringsvennlige omformingssystemer, slik som f.eks. Stauff Form. Den vil også i fremtiden beholde sin markedsberettigelse – spesielt innen den krevende tungindustrien og kraftverksteknologien.

Som helsortiment i premiumsegmentet utvikler Stauff derfor også denne produktserien konsekvent videre: Fra nå av står to ytterligere serier klare til valg. På den første med betegnelsen FI-SNR handler det om 24°- sveisekjeglereduseringer med o-ring. Her kan brukeren tilpasse en rørledning per sveising med et standard skrukoblingselement med standardisert 24° innvendig konus, der nominell størrelse på røret som skal tilkobles er mindre enn skrukoblingselementet – dermed reduseringen. Denne serien er tilgjengelig i størrelsene 8/6L (lett serie) til 30/25S (tung serie).

Den andre serien FI-ASV er en rett påsveisingsskrukobling for rør. Den leveres som et sett som består av sveisekjegle, skruelement til påsveising og en tradisjonell overfalsmutter. Denne skrukoblingen forbinder to rør med lik utvendig diameter med hverandre, der det må sveises på begge sider. Disse skrukoblingene er tilgjengelig som tung serie i størrelsene 10S til 38S.

Akkurat som serien FI-SNR leveres også skrukoblingene i serien FI-ASV fosfatert, da komponenter med dette overflatebelegget kan sveises uten helsefarer. Alle ytterligere brukte komponenter (skrukoblingselementer, overfalsmuttere) er likevel, slik som det er vanlig for Stauff Connect-programmet, utstyrt med den høykvalitets sink/nikkel-overflaten.

Med begge nye serier bygger Stauff ut standard katalogsortimentet innen sveiseskrukoblinger i det omfangsrike Stauff Connect-programmet, som hittil kun besto av fire ulike utførelser: Rette enkeltsveisings skottskrukoblinger, rette påsveisingsskrukoblinger, vinkel-påsveisingsskrukoblinger og 24°-sveisekjegle med o-ring. Når står seks serier til disposisjon for brukeren.

Bilde 1:

Den nye serien med den rette påsveisingsskrukoblingen for rør av typen FI-ASV
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x2500px)

Bilde 2:

Nyhet i Stauff-programmet: 24°-sveisekjeglereduksjon med o-ring type FI-SNR
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x2500px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com