Bærbar filterenhet for skipshydraulikken

(Werdohl, Juli 2018)

Bærbar filterenhet for skipshydraulikken 

Kompakt, mobil og allsidig i bruk

For den mobile filtreringen av desentrale anlegg for hydraulikk om bord har Stauff utviklet en kompakt, bærbar filterenhet, som lett kan transporteres til bruksstedet også under trange forhold. Det finnes i tillegg til versjonene for 50 Hz landstrømsforsyning også en ny variant til disposisjon for 60 Hz nett om bord. 

Om bord skip finnes det diverse desentrale hydraulikkanlegg. Ved vedlikeholdsarbeider eller til støtte av det integrerte filteret kan det være nødvendig å bruke mobile filterenheter på anleggene. Spesielt med tanke på dette brukstilfellet har Stauff utviklet filterenheter av typen SMFS-P-015. De utmerker seg gjennom svært kompakte mål og kan bæres i stedet for å rulles, da transporten på skip, som skjer over flere dekk og gjennom luker, samt den plassbesparende lagringen, er avgjørende utvalgskriterier.

Enhetene transporterer olje med høykvalitets tannhjulspumper, som takket være det gode innsugningsforholdet kan transportere flytende medier med en viskositet på mellom 10 og 400 centistokes, gjennom Stauff-filterelementet. Pumpedrevet overtar de energieffektive trefasemotorene. En trykkbryter forhindrer skade av komponenter f.eks. ved tilstoppede ledninger. For å beskytte pumpen på best mulig måte mot negative virkninger som forårsakes av grove tilsmussinger, brukes et utvaskbart filter med nett i rustfritt stål i sugeledningen.

Drivenheter for landstrøm og nett om bord

De bærbare filterenhetene er valgfritt tilgjengelige med to drivenheter. For landstrømforsyningen egner 50 Hz-versjonen seg, mens 60 Hz-drevene kan forsynes av nettet om bord. I begge tilfeller skaper kombinasjonen av kompakte mål og høy effektevne forutsetningen for universal og høyst fleksibel bruk om bord, spesielt for enhetene som kan utstyres med alle vanlige Spin-on-patroner fra Stauff-programmet med en filterfinhet på 3 til 125 mikrometer. Den optiske tilsmussingsvisningen til filteret gjør det mulig med behovsriktig utveksling av filterelementet. 

Rengjøring av hydraulikk- og smøreoljer

Med enhetene kan både hydraulikk- og smøreoljesystemer på mineraloljebasis rengjøres effektivt. De egner seg ikke bare for forebyggende vedlikehold og reparasjon av skipshydraulikken – enten under vedlikeholdsarbeider, for midlertidig støtte av de integrerte filtrene eller på systemer med stort volum, som tilleggstrømfilter. Utstyrt med et passende tomelement brukes de også til å pumpe bort og om beholderinnhold. 

Også ved nyfylling av hydraulikkanleggene med fersk olje er bruken av et egnet filter fornuftig. For selv fersk olje kan ikke vanligvis betegnes som ren, da den i løpet av produksjon og bearbeidingen sjelden filtreres helt fint og det i tillegg kan komme inn partikler ved fylling, omfylling og transport (f.eks. i reprosesserte fat). 

Dermed står et svært fleksibelt system til disposisjon for servicepersonalet om bord skip og vedlikeholdsleverandører til rengjøring av hydraulikk- og smøreoljesystemene. De robuste konstruksjonene til filterenhetene skaper forutsetningen for lang levetid også ved høyere krav.

Bilde 1:

Mulig å bruke selv på trange steder: Den mobile filterenheten SMFS-P-015
ble spesialutviklet for bruk på skip
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 4120x4865px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com