LPM-II-plus identifierar smuts tidigt

(Werdohl, December 2018)

LPM-II-plus identifierar smuts tidigt

Systemanalys i realtid med partikelmonitor från Stauff

Hydraulmediernas renhet är en avgörande faktor för att kunna driva hydraul- och smörjsystem utan störningar och med ett ringa underhållsbehov. Störningsanalyser visar att mellan 70 och 80 procent av alla maskinstörningar beror på att det finns smuts i driftvätskorna på grund av att oljans skötsel är otillräcklig. Exakta hydraul- och smörjsystem arbetar nämligen med marginaler i mikrometerområdet så att till och med minsta smutspartiklar kan orsaka en ökad energiförbrukning på grund av friktion, en reducerad kapacitet och inte sällan till mycket kostsamma maskinstillestånd. Detta resulterar ofta i oplanerade oljebyten eller i att känsliga komponenter måste bytas ut.

Stauffs partikelmonitor av typen LPM-II-plus används i industrianläggningar med maximala arbetstryck på 420 bar, vilka kräver kontinuerlig mätning eller analys av hydraulvätskorna.

Den kundspecifikt anpassade partikelmonitorn är en automatisk, optisk partikelräknare med högkapacitets-lysdioder som automatiskt fastställer hydraulvätskornas föroreningsgrad med en 8-kanalsmätning. På så sätt kan den exakta partikelstorleken fastställas i enlighet med internationella standarder som ISO 4406, NAS 1638, AS 4059E och ISO 11218.

Oljans renhet visas otvetydigt på en LCD-färgdisplay med hjälp av färglagda lysdioder. Adekvata partikelgränsvärden kan anpassas och ställas in individuellt med den medföljande mjukvaran.

LPM-II-plus kan användas antingen som en självständig mätanordning med ett internminne för max. 4 000 mätningar, styras via två kopplingsutgångar med en dator och PLC-systemstyrning, eller styras parallellt med en extern displayenhet. 

Det finns ett USB-gränssnitt som tillval, vilket gör det möjligt att överföra mätdata direkt till ett lagringsmedium.

Utöver Modbus- och CAN Bus-gränssnitten erbjuder LPM-II-plus nu som standard även ett 4-20 mA gränssnitt för tid-multiplex så att även analoga mätsignaler kan analyseras.

Beroende på utförande finns LPM-II-plus nu tillgänglig med vatten i olja-sensor och temperatursensor samt anslutningskabel och passande mjukvara.

Bild 1:

(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 2512x3449px)

Bild 2:

(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1920x1080px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 560 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2017 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 236 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences