LPM-II-plus gjenkjenner tilsmussinger tidlig

(Werdohl, Desember 2018)

LPM-II-plus gjenkjenner tilsmussinger tidlig 

Sanntids systemanalyse med partikkelmonitoren fra Stauff

For en feilfri og vedlikeholdsfattig drift av hydraulikk- og smøreanlegg er spesielt renheten til hydraulikkmedier avgjørende. Utfallsanalyser beviser at 70 til 80 prosent av alle maskinutfall forårsakes av forurensning av driftsvæskene på grunn av utilstrekkelig oljepleie. For nøyaktige hydraulikk- og smøresystemer arbeider med spaltemål i mikrometerområdet, slik at selv den minste smusspartikkelen kan føre til økt energiforbruk gjennom friksjon, redusert ytelsesevne eller for ofte kostnadsintensive stillstander. Dette fører ikke sjelden til uplanlagt oljeskift eller utskiftning av sensitive komponenter.

Partikkelmonitoren av typen LPM-OO-plus fra Stauff brukes i industrielle anlegg med maksimale driftstrykk på 420 bar, der en kontinuerlig måling hhv. analyse av hydraulikkvæskene er nødvendig.

Partikkelmonitoren, som er tilpasset og gjennomarbeidet etter kundens krav, er en automatisk, optisk partikkelteller med høyytelses LED-er, som automatisk finner tilsmussingsgraden av hydraulikkvæsker i form av en 8-kanals måling. Dermed blir en spesiell bestemmelse av partikkelstørrelsene mulig etter internasjonale standarder som ISO 4406, NAS 1638, AS 4059E og ISO 11218.

Statusen til oljerenheten blir vist via et farget LCD-display og fargede LED-er på en måte som ikke kan forveksles. Tilsvarende partikkelgrenseverdier kan tilpasses og stilles inn individuelt via den medfølgende programvaren.

LPM-II-plus kan brukes både som enkeltstående måleinnretning med et internt minne til maks 4000 målinger, og med to koblingsutganger til PC og SPS-anleggsstyring eller styres parallelt via en fjernvisningsenhet. 

Det ekstra USB-grensesnittet gjør det mulig med direkte overføring av måledataene på en databærer.

Seriemessig tilbyr LPM-II-plus nå i tillegg til Modbus- og CAN-bussgrensesnittet et 4-20 mA tids-multiplex-grensesnitt for å også kunne stille analoge målesignaler for vurderinger til disposisjon.

Avhengig av utførelse er LPM II-plus tilgjengelig umiddelbart med vann-i-olje-sensor og temperatursensor, samt tilkoblingskabel og tilsvarende programvare.

Bilde 1:

(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2512x3449px)

Bilde 2:

(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1920x1080px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences