Sekundsnabb övervakning

(Werdohl, Januari 2019)

Sekundsnabb övervakning

Beröringslös RFID-övervakning av membran- och blåsackumulatorer

Hur testar man snabbast gastrycket i till exempel 400 hydrauliska ackumulatorer? Stauff, specialisten på fluidteknik från Werdohl, har hittat den förmodligen mest övertygande lösningen på denna utmaning. Lösningen innebär att trycket kontinuerligt registreras av sensorer integrerade i gastillförselns anslutningsadapter. Denna information skickas sedan inom ett par sekunder beröringsfritt och utan tryckförluster till en läsare med hjälp av RFID-teknik.

Regelbundna kontroller av hydropneumatiska membran- eller blåsackumulatorers gastryck hör till underhållets standarduppgifter. Ofta skiljer sig då kontrollintervallen åt eftersom ackumulatorerna kan vara integrerade i säkerhetskänsliga hydraulkretsar eller i komplexa, kontinuerligt pågående produktionsprocesser.

Den som använder många blåsackumulatorer i produktionen delar in dessa i olika säkerhetskategorier. Ackumulatorer som används i kritiska processer, exempelvis i kran- eller andra transportsystem, som måste lyfta flera ton kan behöva kontrolleras var tredje månad. Några kontrolleras var nionde månad, medan de flesta inte kontrolleras mer än var femtonde månad. 

Fram tills nyligen innebar en sådan kontroll att utbildad servicepersonal behövde ansluta en manometer, eller en gastub med manometer, till ackumulatorns gastillförselanslutning och sedan kontrollerade trycket med dessa. Det innebar att han eller hon var tvungen att öppna systemet, varvid tryckförluster inte kunde uteslutas.

För att reducera detta arbete finns nu en helt ny lösning för att övervaka ackumulatortrycket i ackumulatoradaptrarna i utförandet SBAA och SDAA från Werdohls fluidteknikspecialist Stauff. Samspelet mellan de innovativa tryckgivarna i serien PT-RF och en passande läsare möjliggör en beröringsfri övervakning av ackumulatortrycket i hydropneumatiska membran- och blåsackumulatorer – snabbt, ytterst enkelt och utan någon tryckförlust.

För att göra detta skruvas ackumulatoradaptern fast på den hydrauliska ackumulatorns gastillförselanslutning och en tryckgivare monteras fast på dess sida. Dessa kan även utan problem monteras i efterhand på befintliga anläggningar. Påfyllningsventilen, som standardmässigt finns på ackumulatorn, kan fortsatt användas på anslutningsadapterns övre anslutning. Redan existerande påfyllningsanordningar kan fortfarande användas utan någon begränsning på samma sätt som tidigare.

Tryckgivare i serien PT-RF kan, beroende på rådande behov, registrera inom hydrauliken vanliga mätområden mellan 0 ... 16 bar och 0 bar ... 600 bar (relativt) med en hög precision på maximalt ±0,5 procent utifrån aktuella mätområdens slutvärden. Sensorernas funktionsprincip baseras på en innovativ RFID-teknik: Den energi som krävs för mätningen överförs beröringslöst med läs- och displayenhetens antenn till tryckgivaren, vilket innebär att tryckgivaren inte behöver någon slags intern eller extern strömförsörjning eller kablar. 

När tryckgivaren aktiveras med ett tryck på enhetens knapp registreras det aktuella mätvärdet inom blott 0,5 sekunder och skickas omedelbart tillbaka till läs- och displayenheten, visas på enhetens belysta display och sparas för vidare analys. Utöver det egentliga tryckvärdet överförs standardmässigt även annan relevant information, bland annat mätningens tid och datum samt tryckgivarens unika serienummer. Detta gör det möjligt veta exakt var mätningen har utförts, vilket är en grundförutsättning för en kontinuerlig dokumentation av kontrollresultaten. Över 15 000 mätresultat kan sparas i läsarens integrerade minne. Mjukvaran som medföljer leveransen gör det möjligt att i efterhand analysera och bearbeta tidigare mätresultat som skickats till den bärbara eller stationära datorn via en USB-port.

Fördelarna för operatören samt service- och underhållspersonalen med denna nya teknologi för att övervaka hydrauliska ackumulatorer är påtagliga: Mätningar kan utföras med ett knapptryck på bara några sekunder och dokumenteras processäkert utan att personalen behöver någon omfattande utbildning. Det finns inget behov av att skruva fast och skruva av manometrar eller andra mätinstrument. Därmed undviker man att behöva öppna systemet temporärt, vilket innebär att förluster i ackumulatortrycket och därmed reducerad kapacitet undviks.

Följande exempel illustrerar tidsbesparingspotentialen med en snabb och enkel mätning. Om man utgår från hur mycket tid som krävs tidigare/utan och efteråt/med trycksensorer och utgår från 400 tryckackumulatorer, krävs ca 548 tryckkontroller per år på grund av att säkerhetskategorierna skiljer sig åt. 

Med den gamla metoden krävdes cirka 137 mantimmar per år, det vill säga 548 gånger 15 minuter. Då ingår inte den tid det tar att sammanställa data för dokumentationen. Tack vare den nya kontaktlösa kontrollen med hjälp av PT-RF-tryckgivare behöver personalen däremot bara 15 sekunder per mätställe och behöver inte ingripa i gastillförseln. Den rena mätningen står därmed för endast 100 minuter. Sammanställningen av mätdata för dokumentation förenklas också påtagligt.

Bild 1:

Med RFID-tekniken krävs bara ett knapptryck för en beröringsfri
registrering av hydrauliska ackumulatorers ackumulatortryck
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 3000x2000px)

Bild 2:

Ackumulatoradapter, utförandena SBAA och SDAA kan utan problem
monteras på membran- och blåsackumulatorer i efterhand
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1497x2085px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 560 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2017 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 236 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privatsphäre-Einstellungen
Wir verwenden auf dieser Website Cookies. Hierzu zählen z.B. technisch notwendige Cookies, die für den Betrieb der Seite erforderlich sind. Darüber hinaus möchten wir gerne – Ihre Einwilligung vorausgesetzt – die Benutzung unserer Website messen. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.Impressum

Wir benutzen Cookies für grundlegende Funktionen. Unter anderem werden Ihre Cookie-Einstellungen mithilfe eines Cookies gespeichert.
Wir benutzen Google Analytics, um die Benutzung unserer Website zu messen. Google Analytics kann die folgenden Cookie setzen: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz und __utmv.
Speichern
Cookie Einstellungen