Svetsbult av rostfritt stål för Stauff-klamrar

(Werdohl, Februari 2019)

Svetsbult av rostfritt stål för Stauff-klamrar

Programutökning till Hannovermässan

På Hannovermässan visas för första gången en utökning av fästprogrammet för de beprövade 

Stauff-klamrarna. Svetsbultarna med vilka klamrarna kan fästas direkt på underkonstruktionen finns nu även tillgängliga i rostfritt stål.

Svetsbultarna som hittills endast funnits tillgängliga i stål med kopparöverdrag, har en M6-inre gänga och ersätter de annars använda svetsplattorna som används för fäste av rör-, slang- och kabelklamrar i standard-byggserien enligt DIN 3015 (del 1). Denna funktionsprincip kan vid behov även överföras till andra gängse fästelement, t.ex. spännremmar, buntband eller korrugerade slangar för kabelskydd. Kopplingen som så uppstår kännetecknas av hög stabilitet samt snabb och prisvärd montering av klamrarna. Inom många användningsområden, som t.ex. industriell lättviktskonstruktion, är bultsvetsning dessutom den enda tekniskt applicerbara lösningen för att fästa klamrarna på underkonstruktionen.

Genom programutökningen av svetsbultar av rostfritt stål kan fördelarna av denna anslutningsteknik nu också användas på platser där ämnet rostfritt stål används. Detta gäller t.ex. för marin- och offshore-områden, för aggregat-, tank- och behållarbygge samt för processkemi. Ett ytterligare viktigt användningsområde är maskiner och anläggningar för livsmedelsbearbetning.

Inom dessa och andra industrigrenar kan maskinbyggare och hydraulutrustare nu profitera av den snabba och samtidigt processäkra monteringen av klamrarna – även och speciellt i horisontal position eller över huvudet. Monteringen av svetsplattorna bortfaller, en distansplatta av plast sörjer för erforderligt avstånd mellan klammerkropp och underkonstruktion som möjliggör användningen av ytterligare standardtillbehör. Det tidskrävande efterarbetet av svetsplatser bortfaller nästan helt. Tack vare kort svetstid och punktuell värmeinverkan uppstår dessutom knappt materialfördröjning. Genom att bulten ansluter till komponenten med full yta uppnår kopplingen en hög fasthet. 

Svetsbultarna finns tillgängliga i kvalitet 1.4301 (V2A), svetsbultar i kvaliteterna 1.4401 och 1.4404 (V4A) planeras för tillfället. Redan nu finns erforderligt monteringsverktyg tillgängligt, som består av en bultsvetsapparat och en svetspistol med positioneringsrör, svetsbulthållare och distansadapter. Därmed erhåller användaren hos Stauff det kompletta systemet med klamrar, bultar av rostfritt stål och monteringsverktyg från en leverantör.

Bild 1:

Svetsbultar med inre gänga ersätter de enligt DIN 3015 annars för
fäste av klamrar använda svetsplattorna. Fästtekniken finns nu även tillgänglig
i rostfritt stål
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1200x950px)

Bild 2:

Uppbyggnad av en komplett klammer som fästs med svetsbultar
av rostfritt stål på underkonstruktionen
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1200x1200px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 560 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2017 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 236 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com