Sveisebolter i rustfritt stål for Stauff-klemmer

(Werdohl, Februar 2019)

Sveisebolter i rustfritt stål for Stauff-klemmer 

Programutvidelse til Hannover Messe

På Hannover Messe viser Stauff først en utvidelse av festeprogrammet for de utprøvde Stauff-klemmene. Sveiseboltene, som klemmene kan festes direkte på underkonstruksjonen med, er nå også tilgjengelige i rustfritt stål.

Sveiseboltene – som hittil kun var tilgjengelige i stål med kobberovertrekk – har en M6 innvendig gjenge og erstatter de ellers brukte sveiseplatene, som brukes til feste av rør-, slange- og kabelklemmer i standardserien i henhold til DIN 3015 (del 1). Også på andre vanlige festeelementer, f.eks. for spennreimer, kabelbindere eller kabelvern-bølgeslanger, kan dette funksjonsprinsippet overføres ved behov. Forbindelsen som oppstår på denne måten, utmerker seg gjennom den høye stabiliteten og gjennom hurtig og dermed kostnadsgunstig montering av klemmene. På mange bruksområder, slik som for eksempel industrielt lettbygg, er boltsveising dessuten den eneste teknisk mulige løsningen for å feste klemmene på underkonstruksjonen.

Gjennom programutvidelsen med sveisebolter i rustfritt stål kan fordelene til denne forbindelsesteknikken nå også brukes der materialet rustfritt er fremtredende. Dette gjelder f.eks. for Marine- og Offshore-området, for aggregat-, tank- og beholderbygg, samt for prosesskjemi. Et ytterligere viktig bruksområde er maskiner og anlegg for næringsmiddelbehandling.

I disse og andre industrigrenser kan maskinkonstruktører og hydraulikkutrustere nå ha nytte av den hurtige og samtidig prosessikre monteringen av klemmene – også og akkurat i horisontal posisjon eller posisjon over hodehøyde. Monteringen av sveiseplater faller bort, en avstandsplate i plast sørger for nødvendig avstand mellom klemhoder og underkonstruksjon, og dette gjøres mulig ved bruk av ytterligere standardtilbehør. Den tidkrevende etterarbeidingen av sveisesteder faller nesten fullstendig bort. Takket være kort sveisetid og punktmessig varmepåvirkning oppstår dessuten knapt materialforsinkelse. Gjennom den fullflatede forbindelsen av bolten med arbeidsstykket blir et oppnådd en svært høy fasthet på forbindelsen. 

Sveiseboltene står til disposisjon i kvaliteten 1.4301 (V2A), sveisebolter i kvalitetene 1.4401 og 1.4404 (V4A) befinner seg for tiden under planlegging. Allerede nå er det nødvendige monteringsverktøyet tilgjengelig, og dette består av et boltsveiseapparat og en sveisepistol med posisjoneringsrør, sveiseboltholder og avstandsadapter. Dermed får brukeren et fullstendig system fra Stauff – klemmer, bolter i rustfritt stål og monteringsverktøy – fra én hånd.

Bilde 1:

Sveisebolter med innvendig gjenge erstatter de ellers brukte
sveisesplatene etter DIN 3015. Denne festeteknikken
er nå også tilgjengelig i rustfritt stål
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1200x950px)

Bilde 2:

Oppbygging av en komplettklemme som festes på underkonstruksjonen
med sveisebolter i rustfritt stål
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1200x1200px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com