Stauff utvider serien av Flat-Face-hurtiglukningskoblingene

(Werdohl, Februar 2019)

Stauff utvider serien av Flat-Face-hurtiglukningskoblingene

Utviklet for bygg- og anleggsmaskinindustrien

For forbindelse av hydraulikkretsløp fra bygg- og anleggsmaskiner til påmontert utstyr har Stauff utviklet hurtiglukningskoblingene i FF-serien. Hittil har det allerede vært tre byggestørrelser tilgjengelig. På HMI viser Stauff for første gang hele serien med nominelle bredder fra 6 til 38, som vil være tilgjengelig i løpet av de neste seks månedene.

Ergonomisk, tidssparende betjening med én hånd, minimal lekkasjerisiko og ingen inntrengning av luft i hydraulikkretsløpet. Det finnes gode grunner til bruk av hurtiglukningskoblinger ved forbindelse av påmonteringsutstyr til hydraulikkretsløpet på en byggmaskin.

Med FF-serien har Stauff utviklet en serie akkurat til dette brukstilfellet. De tre første nominelle breddene 10, 12 og 19 har blitt hurtig tatt i bruk på markedet. Nå er den komplette serien med nominelle bredder fra 6 til 38 nesten helt ferdig.

Forkortelsen FF står for „Flat Face” og beskriver en sentral egenskap for den nye serien: De flate toppsidene til koblingshalvdelene gjør det mulig med en enkel rengjøring og forhindrer at tilsmussinger trenger inn i systemet. Lufttinnlukningen ved koblingen er begrenset til et minimum, og utsiving av hydraulikkvæsker til omgivelsene blir også forhindret: Ved forbindelse og løsning oppstår høyst en oljefilm på frontsidene. 

I sammenligning med forgjengerserien FH tilbyr FF-serien en høyere gjennomstrømning ved lik modellstørrelse. Dermed står høy hydraulikkytelse til disposisjon for påmonteringsutstyret. Enda en forskjell er den høye sikkerheten. Impuls- og sprengtrykkontroller etter ISO 18869 ga bedre verdier enn for FH-serien. At angivelsene for maksimalt trykk (350 hhv. 400 bar) ikke ble økt, har sin grunn i filosofien til Stauff om å heller tilby brukerne en høyere sikkerhet enn spesielt høye nominelle katalogytelser. 

Selv om tilkoblingsmålene og -konturene til koblingene er angitt i standarden ISO 16028, står brukerne fritt ved valg av tilkoblingsvariantene for å garantere den universale utskiftbarheten. Stauff tilbyr her en bred palett av alternativer. Tilkoblingene er da prinsipielt fast forbundet med koblingen hhv. muffen. Også dette bidrar til det høye sikkerhetsnivået ved FF-serien: En komponent som står under trykk i stedet for to, betyr mindre lekkasjerisiko. 

Et ytterligere sikkerhetskjennetegn ved den nye FF-serien er den integrerte låsingen. Etter forbindelsen av koblingshalvdelene kan operatøren låse fast de løse halvdelene med en 90° dreining. En løsning kun ved tilbaketrekking av koblingshylsen er utelukket, slik at det dermed faktisk er umulig med en utilsiktet løsning av koblingen. 

En videre fordel med Flat-Face-koblingen i sammenligning med en enklere skrukoblingsforbindelse er at koblingshalvdelene i aksial retning forblir dreibare i forhold til hverandre. Dreiemomenter som går ut fra slangen, virker altså ikke negativt inn på koblingsforbindelsen. Dette øker levetiden og sikkerheten på forbindelsen. 

Til tross for de fremragende ytelsesverdiene og tilleggsfunksjonene som kan oppnås med hele denne standardiserte serien, er prisen på de nye flattette hurtiglukningskoblingene likevel konkurransedyktige. Innenfor rammen av „Stauff Line”-servicetilbudet leverer Stauff også ferdig konfeksjonerte slangeledninger med koblinger i FF-serien. 

Bilde 1:

„Tried and tested”. Trykkimpulstesting på de nye FF-hurtiglukingskoblingen
ved Stauffs testsenter
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 6000x4000px)

Bilde 2:

På HMI presenterer Stauff programutvidelsen for første gang:
FF-serien er fremtidig tilgjengelig i de nominelle breddene 6 til 38
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 6720x4480px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com