Nytt verktøyopptak for rør med lave bøyeradiuser

(Werdohl, Mars 2019)

Skjæreringmontering: Nytt verktøyopptak for rør med lave bøyeradiuser

Stauff presenterer en nyhet på Hannover Messe blant monteringsmaskinene

For fire år siden presenterte Stauff skjæreringmonteringsmaskinen SPR-PRC-POC. Det kompakte, fleksibelt brukbare bordapparatet med kombinert trykkveistyring gjør det mulig med maskinell forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer. Fremtidig er maskinen enda mer allsidig: På Hannover Messe 2019 viser Stauff for første gang et monteringshode som gjør det mulig med behandling av rørledninger med svært lave bøyeradiuser.

Monteringshodet skiller seg fra standardmodellen med et opptak for skjæreringmonteringsstussen lagret oppover. Gjennom dette forkortes avstanden fra røraksen i monteringsstussen til overkanten på maskinen fra 77 mm som standard til 31 mm. Dette innebærer: Skjæreringene kan problemfritt monteres på rør med lave akseavstander. Hvis det skal behandles rør med komplekse geometrier (f.eks. med kort rørende og 90°-avgang), kan sikkerhetslysskranken som sikrer monteringsområdet, deaktiveres etter behov. 

Med det nye monteringshodet kan rør med diameter på 6 til 18 mm i den lette serien og 6 mm til 16 mm i den tunge serien behandles. Tilstedeværende monteringsverktøy kan også brukes videre. Brukeren må bare stille inn nye parametersett i maskinen. For å forenkle denne oppgaven i fremtiden, har Stauff utviklet en skytilknytning for den aktuelle maskintypen, som også presenteres for første gang på Hannover Messe 2019. 

Maskin- og kjøretøysingeniører samt vedlikeholdsbedrifter og rørprodusenter kan nå også bruke fordelene til delvis automatisert, trykk-/veistyrt skjæreringmontering når de skal behandle rør med svært lav bøyeradius. Dette gjelder også når de allerede har en monteringsmaskin av denne typen i drift. For det nye monteringshodet kan etterutrustes også på tilgjengelige maskiner.

Ved det nye monteringshodet leverer Stauff også et bevis for kundenærheten til den egne utviklingen og konstruksjonen. Det var samtaler med en produsent av traktorer og landbruksmaskiner som ga anledningen til nyutviklingen. Denne uttrykte et ønske om å kunne bruke den reproduserbare skjæreringsmonteringen med Stauff Press-maskinene også på rør med mindre bøyningsradiuser. 

Andre målgrupper som Stauff tiltrekker med monteringshodet, er f.eks. produsenter av hydrauliske spennverktøy for verktøymaskiner, servicebedrifter for reparasjon og modernisering av hydraulikkanlegg samt rørprodusenter, som f.eks. produserer smøreledninger i presskonstruksjon.

Bilde 1:

Opptaket til det nye monteringshodet, som er forskjøvet oppover, gjør det mulig
med forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer på rør med svært lave bøyeradiuser
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 6000x4000px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences