Stauff monteringsmaskiner nå med skytilkobling

(Werdohl, Mars 2019)

Stauff monteringsmaskiner nå med skytilkobling

Predictive Maintenance i montering av hydraulikkledninger

På Hannover Messe 2019 presenterer Stauff som verdenspremiere den nyeste generasjonen av maskiner for for- og ferdigmontering av skjæreringer (type SPR-PRC-POC) samt omformingsmaskiner fra Stauff Form (SFO-F). 

De nye maskinene i begge seriene skiller seg gjennom et vesentlig, men ikke synlig kjennetegn fra forgjengermodellene: I tilknytning til messen blir den levert som standard med en integrert tilkobling til en sky som stilles til disposisjon av Stauff.  

Dette tilbyr brukeren betydelige fordeler – for eksempel ved programvareoppdateringer. Tidligere måtte Stauff service i disse tilfellene ta kontakt med brukeren av maskinen og avtale et tidsrom der det kunne opprettes en nettverksforbindelse og avspilles en oppdatering. Eller programvaren ble oppdatert til siste versjon lokalt via en bærbar PC med nettverksforbindelse. I fremtiden kan dette skje direkte på nettet. Stauff service må da kun avtale et tidspunkt med brukeren der maskinen er online og ikke i bruk. 

Dessuten kan Stauff-eksperter nå formidle nye parametersett uten stor innsats når brukeren av maskinen for eksempel behandler avvikende råmaterialer som krever parametere som ikke allerede er stilt til disposisjon ved leveringen av maskinen. Kunden tilbys gjennom denne utvidelsen en ny fordel: Maskinen dokumenterer detaljert online de gjennomførte monteringsprosessene og gjør at de kan hentes frem. Disse kan deretter uttrykkes og brukes som dokumentasjon for en korrekt montering.

En ytterligere fordel er muligheten til å se på maskinhistorikken og -parameterne via onlinetjenesten. Dipl.-Ing. Oliver Wagner, elektronikk-utvikler hos Stauff og ansvarlig for utviklingen av skytilkoblingen: „Vi kan nå sammen med brukeren analysere data og f.eks. optimere innstillingene til maskinen.” 

Et eksempel: Når parameterne viser at sylindertrykket ved et bestemt forløp alltid befinner seg på grensen til en definert og innlagt terskelverdi, kan man målrettet styre mot, og dermed holde kvaliteten på skjæreringmonteringen hhv. omformingen på høyt nivå. Og hvis maskinen skulle oppvise en feilfunksjon, kan årsaken lett finnes, for alle relevante data både for maskinen og for de enkelte verktøyene kan hentes fra skyen.

I alle brukstilfellene som er fremstilt her, er den nødvendige datasikkerheten garantert i alle tilfeller, for datautvekslingen med skyen finner sted kodet i begge retninger. Dataene er dermed beskyttet mot tilgang for uvedkommende, misbruk og manipulering.

Med denne skytilkoblingen gjør Stauff vesentlige funksjoner – og fordeler – Predictive Maintenance virkelig på sine maskiner, noe som for tiden diskuteres intensivt i hele bransjen. Denne løsningen blir realisert med et integrert SIM-kort som kan brukes i alle industriregioner i verden. Eksisterende maskiner kan uten stor innsats etterutrustes med modulen.

Bilde 1:

Monteringsmaskiner som denne røromformingsmaskinen kan i fremtiden enkelt overvåkes via en skytilkobling. Programvareoppdateringer og nye parametersett kan også spilles opp på denne måten
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 5711x3808px)

Bilde 2:

Også dokumentasjonen og vurderinger av de gjennomførte arbeidsoppgavene blir betydelig forenklet gjennom skytilkoblingen
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 6000x4000px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com