Stauff monteringsmaskiner nu med molnanslutning

(Werdohl, Mars 2019)

Stauff monteringsmaskiner nu med molnanslutning

Predictive Maintenance vid montering av hydraulledningar

På Hannovermässan 2019 har Stauff världspremiär för den senaste generationen maskiner för för- och färdigmontering av skärringar (typ SPR-PRC-POC) och ombyggnadsmaskiner för Stauff Form (SFO-F). 

De nya maskinerna i serierna skiljer sig från tidigare modeller genom en väsentlig, men osynlig, egenskap: I anslutning till mässan kommer de som standard att levereras med en integrerad anslutning till Stauffs moln.  

Användaren får stora därmed stora fördelar – till exempel vid programuppdateringar. Hittills har Stauff Service i dessa fall varit tvungen att kontakta maskinens användare och komma överens om en tid för att ansluta nätverket och göra en uppdatering. Eller så uppdaterades programmet på plats med en nätverksansluten bärbar dator. Nu kan detta göras direkt online. Stauff Service behöver bara komma överens med användaren om en tidpunkt då maskinen är online och inte används. 

Dessutom kan Stauffs experter nu enkelt överföra nya parametersatser om maskinens användare exempelvis bearbetar avvikande rörmaterial, för vilka nödvändiga parametrar inte redan installerades när maskinen levererades. Därmed får kunderna ännu en fördel: Maskinen dokumenterar utförda monteringsprocesser detaljerat online och gör dem även tillgängliga online. De kan sedan skrivas ut och användas som belägg för att monteringen utförts korrekt.

En annan fördel är att maskinens historik och parametrar kan avläsas online. Dipl. ing. Oliver Wagner, elektronikutvecklare på Stauff och ansvarig för molnanslutningens utvecklingen: ”Nu kan vi tillsammans med användaren analysera data och t.ex. optimera maskinens inställningar.” 

Ett exempel: Om parametrarna visar att cylindertrycket under en viss process alltid ligger på gränsen för ett definierat, sparat tröskelvärde är det nu möjligt att selektivt motverka detta och därmed hålla skärringarnas montering eller omformning på en hög kvalitetsnivå. Och skulle maskinen uppvisa en störning kan orsaken åtgärdas snabbt eftersom alla relevanta data för såväl maskinen som enskilda verktyg kan hämtas ur molnet.

I båda ovan beskrivna fall är erforderlig datasäkerhet under alla omständigheter garanterad, eftersom datautbytet med molnet sker krypterat i båda riktningarna. Uppgifterna är således skyddade mot extern åtkomst, missbruk och manipulation.

Med denna molnanslutning realiserar Stauff väsentliga funktioner – och fördelar – med Predictive Maintenance för maskiner, något som för närvarande är föremål för intensiva diskussioner i hela branschen. Lösningen realiseras med ett integrerat SIM-kort som kan användas i industriregioner i hela världen. Äldre maskiner kan enkelt utrustas med modulen i efterhand.

Bild 1:

Monteringsmaskiner, som denna rörombyggnadsmaskin, kan framöver enkelt övervakas med en molnanslutning. Tjänsten används också för att uppdatera program och parametrar
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 5711x3808px)

Bild 2:

Dokumentationen och utvärderingen av utförda arbeten förenklas också avsevärt av molnanslutningen
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 6000x4000px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 560 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2017 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 236 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com