Utvidet program for slangearmaturer med blokksikring

(Werdohl, Mars 2019)

Utvidet program for slangearmaturer med blokksikring

Stauff på bauma

Punktlig i forhold til bauma utvider Stauff programmet for ECOVOS-slangearmaturer med 24°-tetningskonus og blokksikring med de nominelle breddene DN 19 og DN 25. 

Denne serien er utprøvd siden presentasjonen på bauma 2016. Det spesielle konstruksjonskjennetegnet er blokksikringen. Den sikrer at det produseres den forspenningen i gjengeparingen under monteringen som er nødvendig for sikker og varig forbindelse. Dette oppnås med en forhåndsdefinert spaltebredde mellom begge frontflatene på komponentene som skal skrus.

Dette har to positive virkninger samtidig: En overmontering, dvs. en overskridelse av tillatt tiltrekningsmoment, forhindres pålitelig, da montøren monterer „på blokk” – derfor navnet blokksikring. Dermed blir risikoen for lekkasjer i tetningsområdet til armaturen betydelig redusert. Samtidig forhindrer den oppnådde forspenningen i gjengene selvstendig løsning av armaturen ved belastning. Dette øker sikkerheten til den løselige forbindelsen helt vesentlig – og dette varig, for heller ikke ved flere gangers løsning og gjenforbindelse av armaturen er det noen fare for at de metalliske tetningsflatene forblir deformert gjennom overmonteringer eller at de forringer tetningsfunksjonen. Dette øker ikke bare lekkasjesikkerheten, men også levetiden til ECOVOS-armaturene i sammenligning med tradisjonelle løsbare slangeforbindelser. 

Enda en stor fordel er at blokksikringen griper uavhengig av materialparingen. Brukeren må ikke tilpasse tiltrekningsmomentene som ved paring av slangearmatur og skrukoblinger på basis av smeddeler. Dette garanterer ekstra lekkasjesikkerhet, fremfor alt i mobilhydraulikk. 

Hittil har ECOVOS-slangearmaturer utvidet med Stauff slangearmaturer med 24°-tetningskonus (EN 8434-1), O-ring og blokksikring vært tilgjengelig i de nominelle slangebreddene DN 06 til DN 16. Nå utvider Stauff programmet de nominelle slangebreddene DN 19 og DN 25. Den nominelle slangebredden DN19 tilsvarer som standard tetningskonustilkoblingene i størrelsene 22L og 25S; ved nominell slangebredde DN25 brukes som standard tetningskonus for størrelsene 28L og 30S.

De nye slangearmaturene med blokksikring blir tilbudt i de tre typiske avgangsretningene (rett, 45° og 90°). Anledningen til programutvidelsen var etterspørsler fra kunder, som fabrikksidig monterer slangeledninger på anlegget og ønsket enhetlige monteringsforløp for alle brukte størrelser, samt en langvarig, lekkasjesikker og lett monterbar løsning for de sensible grensesnittene til hydraulikkomponent og -slange.

Bilde 1:

Stauff utvider programmet for ECOVOS-slangearmaturer med blokksikring med de nominelle størrelsene DN 19 og DN 25
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 4711x1356px)

Bilde 2:

Blokksikringen reduserer risikoen for lekkasjer i tetningsområdet til armaturen
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 1465x1464px)

Bilde 3:

De nye størrelsene er tilgjengelig i de tre typiske avgangsretningene
(Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 4000x3000px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen, som siden april 2015 nå også inkluderer VOSWINKEL GmbH, utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 560 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2017 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 236 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com