Utvidgat program med slangarmaturer med blocksäkring

(Werdohl, Mars 2019)

Utvidgat program med slangarmaturer med blocksäkring

Stauff på bauma

Precis i tid till branschmässan bauma utvidgar Stauff programmet med ECOVOS-slangarmaturer med 24° kontätning och blocksäkring till att omfatta de nominella storlekarna DN 19 och DN 25. 

Den här konstruktionsserien har visat sig hålla måttet sedan den presenterades på bauma 2016. Dess särskilda konstruktionsegenskap är blocksäkringen. Den säkerställer att den förspänning mellan gängorna som behövs för ett säkert och hållfast förband skapas under monteringen. Detta uppnås genom en fördefinierad spaltbredd mellan de två kontaktytorna på de komponenter som ska skruvas ihop.

Det har två positiva effekter: En övermontering, dvs. ett överskridande av det tillåtna åtdragningsmomentet, förhindras på ett tillförlitligt sätt, eftersom montören monterar ”på block” – därav namnet blocksäkring. Det ger en tydligt minskad risk för läckage i armaturens tätningsområde. Den förspänning som uppnåtts i gängan förhindrar samtidigt att armaturen lossnar av sig själv vid lastfall. Det gör att säkerheten hos den lösbara kopplingen ökar i väsentlig grad – och även varaktigt, eftersom det inte finns någon risk att de metalliska tätningsytorna deformeras och tätningsfunktionen påverkas genom övermontering även om armaturen lossas och kopplas ihop flera gånger. Det ökar inte bara läckagesäkerheten utan också ECOVOS-armaturernas livslängd jämfört med traditionella lösbara slangkopplingar. 

En annan stor fördel är att blocksäkringen har effekt oberoende av materialkombinationen. Användaren behöver inte anpassa vridmomenten, till exempel vid användning av slangarmaturen tillsammans med kopplingar på basis av smidesstycken. Det garanterar ytterligare läckagesäkerhet, särskilt när det gäller mobila hydraulsystem. 

Hittills fanns ECOVOS-slangarmaturerna som slangarmaturer med 24° kontätning (EN 8434-1), O-ring och blocksäkring tillgängliga i de nominella slangstorlekarna DN 06 till DN 16. Nu kompletterar Stauff programmet med de nominella slangstorlekarna DN 19 och DN 25. Den nominella slangstorleken DN19 motsvarar standardmässigt anslutningar med kontätning i storlekarna 22L och 25S. För den nominella slangstorleken DN25 används standardmässigt anslutningar med kontätning i storlekarna 28L och 30S.

De nya slangarmaturerna med blocksäkring erbjuds i de tre typiska utloppsriktningarna (rak, 45° och 90°). Anledningen till utvidgningen av programmet var efterfrågningar från kunder som ville slutmontera slangledningar på anläggningen i fabriken och önskade enhetliga monteringsprocesser för samtliga använda konstruktionsstorlekar samt en långlivad och läckagesäker lösning som är lätt att montera och lämplig för den känsliga gränssnittspunkten mellan en hydraulisk komponent och en hydraulslang.

Bild 1:

Stauff utvidgar programmet med ECOVOS-slangarmaturer med blocksäkring till att omfatta konstruktionsstorlekarna DN 19 och DN 25
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 4711x1356px)

Bild 2:

Blocksäkringen minskar risken för läckage i armaturens tätningsområde
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 1465x1464px)

Bild 3:

De nya konstruktionsstorlekarna finns tillgängliga i de tre typiska utloppsriktningarna
(Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 4000x3000px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen, där även VOSWINKEL GmbH ingår sedan april 2015, utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 560 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2017 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 236 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences