DNV GL-certifikat för Stauff Connect formningssystem

(Werdohl, Juni 2019)

DNV GL-certifikat för Stauff Connect formningssystem

Stauff Form nu med fartygs och offshore-godkännanden

Klassningssällskapet DNV GL Group för fartyg och offshore har granskat Stauff Form systemet och certifierat det för arbetstryck upp till 800 bar. Godkännandet gäller inte bara för drift med hydraul- och smörjolja, utan även för tjockolja, tryckluft, syre, ånga, sötvatten och havsvatten.

Kontrollanter från DNV GL har testat läck- och sprängtrycket, utfört alternerade tryckimpulsböjtest och har testat komponenterna i vakuum samt under kraftiga vibrationer för att fastställa deras motståndsförmåga mot eld. Certifikatet styrker att dessa testresultat godkändes med framgång.

Stauff Form är ett ombyggnadssystem som ingår i Stauff Connect-sortimentet och utmärker sig tack vare en synnerligen enkel montering och mycket hög säkerhet. Stauff Form-ringen sätts fast på rörets ombyggda ände med en fastmonterad elastomerpackning som inte kan falla av. Tillsammans med en vanlig 24°-innerkons skruvdel och en skarvkoppling som motsvarar ISO 8434-1 skapas en formanpassad koppling som tätar säkert, varaktigt och underhållsfritt. Tätningseffekten understöds av hydraulsystemets systemtryck, vilket innebär att Stauff FORM lämpar sig utomordentligt väl för högtrycksanläggningar. Vårt utvecklingsteam har lagt särskild vikt vid ombyggnadssystemets sista, mekaniskt utförda, monteringssteg i skruvdelen. Montören drar åt skarvkopplingen till den punkt då en påtaglig kraftökning märks, och avslutar monteringen genom att dra åt ytterligare 15 till 20° utöver denna punkt. Ett ökat vridmoment, som är tydligt märkbart, signalerar att monteringen är klar. Det vill säga: det är så gott som uteslutet att kopplingen dras åt för mycket eller för lite.

Själva ombyggnadsprocessen är också användarvänlig tack vare en kompakt, tystgående ombyggnadsmaskin med pekskärm och klartextdisplay som är lätt att använda. Rörformarna byts till exempel lätt med ett bajonettlås. Stauff Form finns tillgängliga för rör av stål och rostfritt stål i dimensionerna 6 x 1,5 mm till 42 x 4 mm (lätt utförande) och 6 x 1,5 mm till 38 x 6 mm (tungt utförande).

Stauff Connect-sortimentet lämpar sig mycket väl för maritim användning, då det erbjuder ett korrosionsskydd utöver hittillsvarande marknadsstandard tack vare den högkvalitativa beläggningen av zink/nickel. Exempelvis har över 1 200 timmars beständighet mot rödrost/basmetallkorrosion uppnåtts i saltspraytester i enlighet med DIN EN ISO 9227. Det är märkbart högre än den högsta korrosionsskyddsklassen K5 som definieras av VDMA i enhetsblad 24576.

För användare inom fartygs- och offshoreteknik innebär denna typ av korrosionsskydd bland annat fördelen att skyddet fortsätter vara effektivt även vid eventuella mekaniska skador på skruvförbandet, något som aldrig kan uteslutas i en tuff fartygs- eller hamnmiljö. Om ytan skadas skavs på sin höjd tätningens och passiveringens yttersta skikt av, men inte det underliggande zink-/nickelskiktet som utgör det egentliga korrosionsskyddet. Utöver detta har beläggningen en hög duktilitet som gör den mindre känslig för skador.

Bild 1:

Den kompakta ombyggnadsmaskinen är mycket tystgående och lätt att använda. (Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 2500x1500px)

Bild 2:

Stauff Form baseras fullständigt på standardkomponenter. Form-ringen sätts fast på rörets ombyggda ände med en fastmonterad elastomerpackning. (Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 2500x2500px)

Om STAUFF

Företagen inom STAUFF gruppen utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för industriell maskin- och anläggningstillverkning och service sedan mer än 50 år.

För tillfället ingår cirka 40 000 standardkomponenter ur tio produktgrupper i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare filialer i 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa maximal servicekompetens lokalt på plats.

STAUFF gruppen har cirka 1400 anställda över hela världen, varav cirka 580 arbetar vid någon av våra fem anläggningar i Tyskland.

Under affärsåret 2018 uppvisade företagen i STAUFF gruppen en extern omsättning över 251 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences