Komponentgrupper med rørledninger forenkler produksjonprosessen

(Werdohl, August 2019)

Komponentgrupper med rørledninger forenkler produksjonprosessen

Stauff utvider internasjonale anlegg med rørbøyningssentre

Stauff, internasjonal produsent av komponenter for hydrauliske ledninger, investerer i egne rørbøyningssentre over hele verden. I engelske Sheffield hos Stauff UK har utformingen av komplekse ledningssystemer og bearbeidingen av rørledninger allerede hørt til den daglige forretningen i 30 år.

I løpet av de siste årene ble også Stauffs datterselskaper i Russland, India og Brasil utstyrt med hightech rørbøyningsmaskiner. På begynnelsen av 2019 fulgte senteret i USA. Også Stauff-selskapene i Italia, Kina, Korea og Australia har også mer eller mindre tilbudt bearbeiding av rørledninger i mange år. For tiden utvides kapasitetene i Russland. Ytterligere produksjonssteder i Europa og Asia er under planlegging.

Stauff utvikler dermed sitt konsept av skalerbare tjenester rundt hydrauliske ledninger, Stauff Line, konsekvent videre: "Ved at vi i stadig flere land integrerer tilkoblingsklare, forberedte rør i forhåndskonfeksjonerte komponentgrupper, fjerner vi flere krevende trinn i produksjonsprosessene til OEM", forklarer Jörg Deutz, CEO for Stauff-gruppen, om strategien.

Røret til Stauff Line

I Stauffs rørbøyningsanlegg kan rør i alle vanlige materialer og utførelser, med diametere fra 6 til 50,8 mm og veggtykkelser fra 1 til 45 mm i høykomplekse former bøyes. Komponenter som muttere og skjæreringer kan monteres maskinelt, og rørender kan klargjøres ved avfasing eller omforming for opptak i rørforbindelser. Videre arbeidstrinn er for eksempel sveising og lodding av tilkoblingsdeler med påfølgende belegg eller overflateforedling. Også formonteringen av ytterligere systemkomponenter som klemmer, flenser, kulekraner, fordelere osv. – alle fra egen utvikling og produksjon – skjer direkte hos Stauff. De monteringsklare, forberedte rørledningene leveres kombinert med komponentgrupper og moduler, montert på shadowboards eller A-frames frem til monteringsbåndet til maskin- og anleggsbyggeren.

Fordelene er helt klare: Anskaffelsestidsforbruk og lagerbestander for enkelte komponenter reduseres, effektivitet og sikkerhet på grunn av kortere monteringstider og unngåelse av monteringsfeil øker, og det store ansvaret for hele ledningsavsnitt fra tilkobling til tilkobling overføres til én enkelt produsent.

Overføring av erfaring og internasjonal kunnskap

Forbilde for alle steder er det globale Stauff-kompetansesenteret for rørbearbeiding hos det britiske datterselskapet i Stauff-gruppen. For å kunne produsere produkter på konstant høyt kvalitetsnivå over hele verden blir alle Stauff-anlegg utstyrt med de samme high-tech rørbøyningsautomatene som den som brukes her. De er forbundet med hverandre gjennom en skyapplikasjon, slik at produksjonsparametere, som eventuelt ble funnet hos Stauff UK, kan overføres fra maskin til maskin.

"I stedet for en lang programmeringsprosess finnes kunnskapsoverføringen fra våre erfarne britiske kolleger til anlegg over hele verden," sier Jörg Deutz. "Det nære internasjonale samarbeidet er spesielt av enorm fordel for de globalt virksomme foretakene. De kan kjenne seg trygge på at de mottar 100 % identiske høykvalitets ledningsmoduler over hele verden. Dette garanterer vi både som full-liner, der det arbeides kun med komponenter fra egen produksjon, og som innehaver av høykompetente rørbøyningssentre."

Bilde 1:

Stauff investerer over hele verden i egne high-tech rørbøyningsanlegg. (Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x1500px)

Bilde 2:

Stauff utfører også komplekse ledningsgeometrier i middels stykktall. (Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x1500px)

Om STAUFF

I mer enn 50 år har foretakene i STAUFF-gruppen utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold.

Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 40000 standardkomponenter i ti produktgrupper, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan produseres etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Filialer i 18 land og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en maksimal tilgjengelighet og servicekompetanse på stedet.

Over hele verden er ca. 1400 medarbeidere aktive for STAUFF-gruppen, og av disse befinner ca. 580 seg ved fem anlegg i Tyskland:

I regnskapsåret 2018 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 251 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com

Privacy Settings
We use cookies on this website. These include cookies that are technically necessary for the operation of the site. In addition, we would like to measure the use of our website - provided your consent is given. Your consent is voluntary and can be withdrawn at any time. You can find more information in our privacy policy.Legal note

We use cookies for basic functionality. Your cookie settings are saved using a cookie, for example.
We use Google Analytcs to measure how our website is used. Google Analytics might set the following cookies: __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, and __utmv.
Save
Cookie Preferences