Stauff presenterer maskinen for forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer

(Werdohl, Februar 2016)

Stauff presenterer maskinen for forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer

Med kombinert trykkveistyring 

På bauma kommer Stauff i tillegg til det brede programmet av hydraulikkskrukoblinger også til å presentere en maskin for forhånds- og ferdigmontering av skjæreringer. 

Maskinen med betegnelsen SPR-PRC-POC egner seg til montering av skjæreringer for 24° rørskrukoblinger i den ekstra lette, lette og tunge serien i henhold til ISO 8434-1 / DIN 2353 på rørender med utvendig rørdiameter på mellom 4 og 42 mm. 

Til de spesielle kjennetegnene ved Stauff-monteringsmaskinen hører den kombinerte trykkveistyringen. Den garanterer at både trykket og strekningen ved monteringsprosessen er gitt på forhånd og overvåkes kontinuerlig. Hvis det opptrer en uregelmessighet overfor bakgrunnsverdiene ved en av de to parameterne, blir monteringsprosessen automatisk stoppet og en entydig feilbeskrivelse mates ut på displayet. 

For maskinprodusenter og hydraulikkverksteder er SPR-PRC-POC en fornuftig investering, da den kan brukes både til forhåndsmontering og til ferdigmontering. Ved forhåndsmontering opptil 50 prosent må montøren trekke til skrukoblingen 180° over trykkpunktet i tilkoblingen. Ved ferdigmontering er skjæreringen allerede skjært inn i røret opptil 100 prosent, og montøren må deretter kun trekke til overfalsmutteren med 30° fra trykkpunktet. I begge tilfeller kan brukeren være sikker på at skjæreringen ble montert med maksimal prosessikkerhet og reproduserbarhet.

Dermed er den nye maskinen svært fleksibel. Samtidig jobber den med høy automasjonsgrad og høyt sikkerhetsnivå. En RFID-støttet verktøyregistrering bidrar til å unngå feilbetjening. En integrert verktøykontaktbryter sørger for automatisk monteringsstart, og likedan garanterer en automatisk verktøyslitasjeregistrering permanent reproduserbare monteringsresultater. Et sikkerhetslysgitter beskytter operatøren hvis han skulle gripe inn i monteringsområdet.

Det interne minnet til SPS gjør det mulig med lagring av opptil ni monteringsprogrammer. Klartekstdisplayet informerer operatøren kontinuerlig om alle viktige driftsdata – det sørger for transparens på menneske-maskin-grensesnittet. Samtidig skaper de korte monteringssyklusene de beste forutsetningene for en høy produktivitet for maskinen.

Bilde 1:

Skjæreringmonteringsmaskinen fra Stauff med kombinert trykkveistyring kan brukes både til forhåndsmontering og til ferdigmontering (Fabrikkbilde: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Last ned bilde (JPG, 2500x1913px)

Om STAUFF

Fra stamsetet i Werdohl har STAUFF-gruppen utviklet, produsert og solgt ledningskomponenter og hydraulikktilbehør til maskin- og anleggsbygg og industrielt vedlikehold i mer enn 50 år. Til produktprogrammet hører aktuelt ca. 33 000 standardkomponenter, samt et mangfold av spesial- og systemløsninger som kan omsettes etter kundenes angivelser eller på basis av egne utviklinger.

Egne produksjon- og salgsanlegg i 18 land i øyeblikket og det nære samarbeidet med et utbredt nettverk av handelspartnere og fabrikkrepresentanter i samtlige industriland sikrer en høy tilstedeværelse og tilgjengelighet, samt gjør det mulig med maksimal servicekompetanse på stedet. 

Over hele verden er ca. 1 150 medarbeidere aktive for STAUFF, og av disse befinner ca. 350 seg ved de tre anleggene i Tyskland: Werdohl (administrasjon og produksjon), Plettenberg (produksjon) og Neuenrade (logistikk).

Siden april 2015 har VOSWINKEL GmbH med ca. 230 medarbeidere ved to verk i Meinerzhaben tilhørt STAUFF-selskapsgruppen. VOSWINKEL gjelder som en av verdens fem største produsenter av hurtiglåskoblinger for hydraulikk. Det etablerte tradisjonsselskapet produserer utover dette et omfangsrikt program av slangearmaturer – spesielt for høytrykksområdet – samt kundespesifikke rørledninger, primært for byggemaskin-, landmaskin- og nyttekjøretøyskonstruksjon.

I regnskapsåret 2015 oppnådde foretakene i STAUFF-gruppen en ekstern omsetning på over EUR 230 millioner.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com