Stauff presenterar en maskin till för- och färdigmontering av skärringar

(Werdohl, Februari 2016)

Stauff presenterar en maskin till för- och färdigmontering av skärringar

Med kombinerad tryck-sträck-styrning  

Under sitt deltagande på bauma kommer Stauff utöver sitt breda utbud av hydraulkopplingar även att presentera en maskin till för- och färdigmontering av skärringar.

Maskinen med beteckningen SPR-PRC-POC är avsedd för montering av skärringar till 24°-rörkopplingar i extra lätt, lätt och tungt utförande, i enlighet med ISO 8434-1/DIN 2353, på rörändar där rörets ytterdiameter är mellan 4 och 42 mm. 

Stauffs monteringsmaskin utmärker sig särskilt tack vare den kombinerade tryck-sträck-styrningen. Den säkerställer att både tryck och sträcka är angivna och kontinuerligt övervakas under monteringen. Om någon av dessa två parametrar skulle avvika mot sparade värden, avbryts monteringen automatiskt och ett tydligt felmeddelande visas på displayen.

SPR-PRC-POC är en god investering för maskintillverkare och hydraulverkstäder, eftersom den kan användas både till förmontering och färdigmontering. Under 50 procents förmontering måste montören dra åt kopplingen vid anslutningen 180° över tryckpunkten. Vid färdigmontering har skärringen redan skurits in i röret till 100 procent och montören behöver bara dra åt skarvkopplingen 30° från tryckpunkten. I båda fallen kan användaren vara säker på att skärringen monteras med högsta processäkerhet och reproducerbarhet. 

Det innebär att maskinen är mycket flexibel och att den arbetar på en hög automatiserings- och säkerhetsnivå. En verktygsavkänning som stöds av RFID bidrar till att felmanövrering undviks. En integrerad verktygs-kontaktbrytare utlöser monteringen automatiskt och en verktygsslitageavkänning, som också är automatisk, garanterar varaktigt reproducerbara monteringsresultat. En säkerhets-ljusridå skyddar användaren om han eller hon skulle komma åt monteringsområdet med händerna.

PLC:s internminne gör det möjligt att spara upp till nio monteringsprogram. Klartext-displayen ger användaren kontinuerligt information om alla viktiga driftdata – något som sörjer för klarhet vid gränssnittet människa-maskin. Samtidigt skapar de korta monteringscyklerna bästa förutsättningar för maskinens höga produktivitet.

Bild 1:

Skärring-monteringsmaskinen från Stauff med kombinerad tryck-sträck-styrning kan användas både till förmontering och färdigmontering (Fabriksfoto: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG)

Ladda ned bild (JPG, 2500x1913px)

Om STAUFF

STAUFF Gruppen utvecklar, producerar och distribuerar ledningskomponenter och hydraultillbehör för maskin- och anläggningstillverkning samt för industriell service sedan mer än 50 år. För tillfället ingår cirka 33 000 standardkomponenter i vårt produktutbud. Vi erbjuder också en mängd olika special- och systemlösningar som tillverkas efter kundens önskemål eller baserat på vårt eget utvecklingsarbete.

Tack vare egna produktions- och distributionsfilialer i, för tillfället, 18 länder och vårt nära samarbete med ett brett nätverk affärspartner och fabriksrepresentanter i samtliga industriländer kan vi erbjuda hög närvaro och tillgänglighet samt säkerställa m aximal servicekompetens lokalt på plats. 

STAUFF har cirka 1 150 anställda över hela världen, varav cirka 350 arbetar vid någon av våra anläggningar i Tyskland: Werdohl (administration & produktion), Plettenberg (produktion) och Neuenrade (logistik).

Sedan april 2015 ingår även VOSWINKEL GmbH med sina cirka 230 anställda vid två anläggningar i Meinerzhagen i STAUFFS företagsgrupp. VOSWINKEL är en av världens fem största tillverkare av hydrauliska snabbkopplingar. Det väletablerade företaget tillverkar även ett stort sortiment slangarmaturer – i synnerhet högtrycksarmaturer – samt rörledningar tillverkade efter kundspecifikationer, primärt för produktion av anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner och nyttofordon.

Under affärsåret 2015 uppvisade företagen i STAUFF Gruppenen en extern omsättning på 230 miljoner euro.

Press contact

Mr Boris Mette
Head of Marketing Communications
Tel.: +49 (0) 2392 / 916-154
Fax: +49 (0) 2392 / 916-270154
E-Mail: b.mette@stauff.com